Golf?

20130602 edinbugh
Konec 18. stoleti Edinburgh. (Spencer Arnold/Getty Images)

Kde a kdy vznikl golf? To je otázka, na kterou umí (při troše nadsázky) jednoznačně odpovědět asi jenom Skotové.

Z historických pramenů se dozvídáme o hrách, ve kterých se používaly hole k odrážení míčů. Jako například „paganika“ starých Římanů v 1. století. Další zmínka o podobné hře v Evropě pochází z Holandska, kde ve 13. století hráli „kolven“. Ze staré Číny zase známe „chuíwán“, o kterém existují textové a grafické záznamy z desátého století (dynastie Jižního Tchangu a dynastie Song) – hrál se s deseti různými holemi často vykládanými nefritem či zlatem. Chuíwán byl tedy výsadou šlechty.

Máme tedy hole, máme také míček, ale co ještě dělá golf golfem?

Golf!

A právě zde nastupují hrdí Skotové, protože doplňují poslední kousíček puzzle. Míč je potřeba trefit do jamky! A právě tento fakt dělá Skotsko kolébkou golfu v podobě, jak ho známe dnes. Z písemných pramenů se o něm dozvídáme z poloviny patnáctého století, z dob, kdy se Skotsko muselo bránit nájezdům Anglie. Tehdy (konkrétně v roce 1457) skotský král James II. golf (resp. „gouf“) zakázal spolu s fotbalem – vojáci, hlavně lučištníci, se hrám totiž věnovali více než výcviku. Říká se ale, že lidé na tento zákaz moc neslyšeli, a to i přes opakované výzvy...

Na popularitě začala tato hra nabírat počátkem 16. století, kdy se jí dostalo královské podpory. V sedmnáctém století pak král Charles I. přinesl golf do Anglie a skotská královna Marie Stuartovna jej představila ve Francii – mimochodem, tehdy vznikl výraz caddie (nosič bagu s holemi), jenž byl odvozen od slova „cadet“, vojáka francouzské armády plnícího tuto roli pomocníka. Za Charlese vzniklo poblíž Edinburghu první golfové hřiště Leith.

Golf se stává sportem

20130602 andrews
19. stoleti v St. Anrews. (Popperfoto/Getty Images)

V roce 1744 byl založen první golfový klub „Golfoví gentlemani z Leithu“, jenž kromě výroční soutěže o stříbrnou hůl ustanovil i pravidla. Lidská soutěživost nenechala na sebe dlouho čekat a o pár let později se zformovala „Společnost golfistů ze St. Andrews“, která následovala pravidla gentlemanů z Leith. A v roce 1759 se už hrála „Hra na rány“ (stroke play) na osmnáctijamkovém hřišti, jež dalo za vznik standardu. Zanedlouho se pak „klubovalo“ i v Anglii.

Klub v St. Andrews byl v roce 1834 povýšen králem Williamem na „královský a prastarý“ - The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, a to díky tomu, že měl výborné hřiště, pravidla, královský patronát a díky tomu, že vyzdvihoval golf jako řádný sport.

V té době se už používaly řádné hole a míče. Hole se vyráběly z buku nebo ovocných stromů a některé byly osazeny i železnou částí. Míče se vytvářely z koňské kůže napěchované peřím. A protože jejich výroba byla ruční, byly tyto věcičky poměrně drahé.

Překračujíc starý kontinent...

Prostřednictvím vlivu Británie v devatenáctém století se golf rozšířil jak do okolních států, tak do jejich kolonií. Golfové kluby tak vznikly např. v Kalkatě, Bombaji, Montrealu, Kapském městě či Hongkongu.

Širokou oblibu této hry podpořila průmyslová revoluce. Masová výroba vybavení stlačila jeho cenu níže, a stala se tak dostupnější i pro průměrnou vrstvu. Rozvoj železnic pak lidi přepravil na ta správná místa.

… k profesionálnímu sportu

První plnohodnotný národní šampionát v Británii, předchůdce British Open, pořádal v roce 1860 golfový klub Prestwick.

Později se pod hlavičkou British Open začaly pořádat i první sponzorované turnaje. K tomu si golfisté začali vydělávat i učením hry, zakládáním klubů, sázkařstvím, výběrem vstupného na turnajích... a tak se ze hry postupně stával sport a tento sport se stal i jejich obživou.

První mezinárodní turnaj se odehrál v roce 1893 a v roce 1900 se stal golf dokonce olympijskou disciplínou. V této době se stal fenoménem v USA, kde vznikla golfová asociace USGA, začal se vydávat první časopis „Golf“, vyrostlo na tisíc golfových hřišť a základní kámen položil i amatérský turnaj žen.

V roce 1901 vznikla v Británii PGA – Asociace profesionálních golfistů; její obdoba v USA pak v roce 1916. Tyto asociace daly až do dnešního dne za vznik mnoha turnajům a šampionátům, včetně slavného Ryderova poháru (Ryder Cup – 1927) – turnaje, jenž se hraje každé 2 roky jako soutěž mezi USA a Evropou.

V průběhu dalšího prudkého rozvoje v Británii a USA se objevovaly i rozepře v oblasti pravidel a náčiní. Tečku za nimi udělal až rok 1988, kdy se „dořešila“ poslední otázka - velikost a hmotnost míčku.

Mezičasem vznikla golfová hřiště, kluby a asociace po celém světě. Obliba je v současnosti veliká, a tak není divu, že se golf vrací (po více než stoleté přestávce) i pod olympijské kruhy v Rio de Janeiru 2016.

A co Česká republika?

Dle historických záznamů byly první odpaly k vidění v roce 1898 na Císařské louce v Praze. Golfová hřiště pak začala vnikat v lázeňských městech - v Karlových Varech (1904) a Mariánských Lázních (1905), kde se hřiště otevíralo na počest anglického krále Edwarda VII., jenž do lázní jezdil.

Nejstarším klubem u nás byl a je Golf Club Praha, založený 1926. O šest let později vznikl i Československý golfový svaz (v současnosti Česká golfová federace). První hřiště na Slovensku byla v (lázeňských) Piešťanech a v Tatranské Lomnici.

Zanedlouho ale dostal už tak „v plenkách“ český golf několik ran. Odejmutím pohraničních oblastí v roce 1938 se snížil počet hřišť na čtyři. V době samotné války pak přestalo hrát golf mnoho osobností. Nejhorší dopad ale měla doba totalitní.

V 50. letech byl československý golf ohrožen nejvíce. Totalitní moc v tomto sportu spatřovala projev západního způsobu života, což bylo považováno za ideologickou diverzi. Proto byl golf na všech úrovních potlačován a někdy i likvidován. Na konci roku 1950 byla zakázána hra na klánovickém hřišti a klubovna byla uzavřena. Zábor klubovny proběhl tak rychle, že si členové ani nestačili odnést své věci. Hřiště bylo rozoráno a osázeno stromky. Podobný pokus o likvidaci areálu proběhl i na Líšnici a zánik svého času hrozil také mariánskolázeňskému hřišti. Paradoxně v té samé době bylo nadšeným golfistům umožněno svépomocí obnovovat válkou zchátralé golfové hřiště v Karlových Varech.*

Od roku 1989 až po dnešek sledujeme v rozvoji golfu u nás prudkou akceleraci. V Česku je už kolem stovky hřišť.


* - převzato z CZGOLF

Zdroje: en.wikipedia.orggolfeurope.com