20130522sud-nem-kniha
Obal knihy. (Naklad. Argo)

Nakladatelství Argo zve na pondělní diskuzi o sudetských Němcích, která proběhne 27. května od 19,00 hodin v Goethe-institutu v Praze.

Detlef Brandes je autorem knihy Sudetští Němci v krizovém roce 1938. Protože Mnichovská dohoda náleží dosud k nejstudovanějším otázkám a problémům českých dějin, bude kniha renomovaného německého historika východiskem rozhovoru dotyčného profesora Brandese s Pavlem Polákem, redaktorem Českého rozhlasu. Probírat se bude aktuální diskurs k sudetoněmecké otázce v ČR.

Sudetská otázka, vyhnání sudetských Němců je stále v českých zemích citlivé téma, což se projevuje mimo jiné i tím, že se objevuje v aktuálních společenských debatách. Dokonce třeba i při ne/podpisu Lisabonské smlouvy, při prezidentské kampani - a nově při návštěvě prezidenta v Rakousku. Diskuse se pokusí nabídnout odpovědi mj. na otázky, jak se s tímto tématem vyrovnala česká a německá historiografie či jak se s ním vyrovnává česká společnost.

„Zásadní dílo, které nelze pominout. I nadále politicky vyhrocené téma.” (Karl-Peter Schwarz, FAZ)

Prof. Detlef Brandes (nar. 1941) je mezi německými historiky jedním z nejlepších znalců československých dějin. Je dlouholetým vedoucím Katedry pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě na Heinrich-Heine-Universität v Düsseldorfu. V českém překladu vyšly mj. jeho knihy „Češi pod německým protektorátem“, „Cesta k vyhnání 1938-1945“ a „Exil v Londýně 1939-1943“. Profesor Brandes je členem vědecké rady Collegia Bohemica.

Vstup volný. Diskuze proběhne německy a česky se simultánním překladem.