Tělo a mysl žijí v nerozlučném spojení, více než si představujeme

zdravy-styl-reklama-2
Návrh hlavní stránky speciálního vydání. (Epoch Times)

Člověk je utvořen pro dvě stránky života. Potřebuje stránku jak materiální, tak i duchovní. Tyto dvě stránky se navzájem doplňují, což může člověku přinést harmonii.

V posledních letech, zejména po nástupu konzumní vlny života, začala u lidí převládat pouze materiální stránka. Z tohoto důvodu a mnoha dalších je člověk stíhán civilizačními chorobami, zejména potom takzvanými nemocemi duše.

Vystoupit z koloběhu nezdravých zvyků lze. Ve speciálním vydání věnovanému zdravému životnímu stylu přinášíme soustavu výzkumů a teorií o spojení mezi myslí a tělem, které dokládají, jak významný vliv může mít myšlení na zdravotní stav člověka.

Dalším základním prvkem, je kromě psychické rovnováhy také zdravé stravování. Změna jídelníčku může odstartovat velké změny zdravotního a psychického stavu, stejně tak jako změna myšlení. Základem zdravého stylu je však porozumění základnímu pravidlu příčiny a následku.

Při uvažování o zdravém životním stylu, bychom měli upřít pozornost na zkoumání sebe samotného. Dobré poznání sebe a rovněž poznání světa kolem sebe, pomůže lépe rozeznat příčiny našeho zdravotního stavu a vyvarovat se špatným následkům.

Podle vědeckých závěrů není zdraví člověka závislé pouze na tom co člověk jí, ale také to nad čím přemýšlí a jak se chová ke svému okolí a sám k sobě. Vědci již dokázali, že slova a potažmo myšlenky dokáží měnit strukturu hmoty, potom je tedy jistě žádoucí, abychom se nad svými myšlenkami přinejmenším pozastavili a prozkoumali, jakou kvalitu myšlenek vlastně produkujeme.

Pojďte se začíst do rad starých mudrců, moderního výzkum a zkušeností těch, kteří si dokázali udržet dobré zdraví, vyrovnanou mysl a žít dlouhý a šťastný život v rovnováze se světem a sebou samými.

Publikováno on-line


Výzkum: Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví

20090826-emoto-krystal-fotoDoktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.

O tom, že je voda nosičem informací hovořili lidé již dávno. Pro poslední nedůvěřivé materialisty, kteří popírají možnost, že by mohly lidské myšlenky, hudba, slova nebo motlitby mít vliv na naši hmotnou realitu, nalezl pan Emoto jasný důkaz.

Co bylo tímto převratným důkazem? Byla to právě fotografie mikroskopické částečky vody – malého vodního krystalu, který měnil svoji strukturu podle působení různých vnějších faktorů.


Může mysl ovlivňovat hmotu?

20130615-meditace„Všechno, co jsme, je výsledkem toho, co si myslíme. Mysl je všechno. Co si myslíme, tím se staneme. " - Siddhárta Gautama, Buddha.

Dr. Dispenza se po celém světě proslavil svojí inovační teorií o vztahu mezi myslí a hmotou. Jako pravděpodobně jeden z nejznámějších vědců vystupoval v roce 2004 v hojně diskutovaném snímku „Co my jen víme“ (“What the Bleep Do We Know”), jeho práce pomohla odhalit mimořádné vlastnosti mysli a její schopnost pomocí pečlivého zaměření naší pozornosti, vytvářet v mozku synaptická spojení.

Jen si představte: Při každé nové zkušenosti se v našem mozku vytvoří nové synoptické spojení. S každým pocitem, vizí nebo emocí, kterou jste dosud nezažili, se vytváří nové spojení mezi dvěma z více než 100 tisíců milionů mozkových buněk.


Mějte pozitivní myšlení, vyplatí se to

20151016-petra-kvitova2Už jste díky sebedůvěře a pozitivnímu myšlení dokázali překonat svoje představy o vlastních možnostech, nebo jste pod tlakem depresivních myšlenek onemocněli?

Životní zkušenosti, praxe a vědecký výzkum ukazují, že vliv myšlení člověka na jeho psychický a fyzický stav je nejenom nezanedbatelný, ale může být dokonce rozhodujícím faktorem pozitivního nebo negativního vývoje.

Pro vědecké podložení účinků myšlení na psychický a fyzický stav člověka nemusíme chodit daleko. Nejeden lékařský časopis nebo vědecká studuje popisuje placebo efekt, kdy pacienti vykazují zlepšení stavu, přestože nebyl podán žádný lék. Pacient dostane například pouze tabletku plnou cukru namísto léku, ale doktor ho přesvědčí o tom, že mu podává silný lék, který mu rychle pomůže.