20130314 koncertHudební scéna Městského divadla Brno již po sedmé pořádá charitativní koncert věnovaný podpoře Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK.

Letos opětovně charitativní večer pořádá herec MdB Robert Jícha se svými hosty. Kromě Jíchy na večeru vystoupí houslista Pavel Šporcl, zpěvačky Jitka Zelenková, Monika Bagárová, Dasha, Ivanka Korolová nebo herecký kolega Roberta Jíchy Aleš Slanina. Večer s výtěžkem věnovaným pro onkologicky nemocné děti se uskuteční 23. března 2013 v 19:30 hodin na Hudební scéně MdB.

Hudbou za zkrácení pobytu v nemocnici

Cílem projektu Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK (NFDOK) je zajištění projektu domácí péče a zkrácení pobytu dítěte v nemocnici na minimum. Nadační fond KRTEK již několik let úspěšně spolupracuje s Klinikou dětské onkologie při Fakultní nemocnici Brno. A protože tato činnost není financována zdravotními pojišťovnami, náklady musí v plné výši hradit právě NFDOK. Zakoupením vstupenky v hodnotě 590,- Kč mohou návštěvníci koncertu spojit příjemné s užitečným a kromě kulturního zážitku ještě podpořit dobrou věc.

Pomůcky i speciální tým pro nemocné

Za získané finanční prostředky budou zapůjčeny pomůcky a podpůrné přístroje pro nemocné děti, ale také vytvořená a vybavená skupina lékařů a sester, kteří se kdykoliv dostaví na výzvu rodičů k nemocnému dítěti a zajistí potřebnou péči, často právě bez nutnosti hospitalizace. Od roku 1999 Nadační fond KRTEK podporuje nemocné děti a spolupracuje s Klinikou dětské onkologie při FN Brno. Prostřednictvím spolupráce s lékaři z FN Brno je ročně zajištěna péče u šedesáti dětských pacientů, a to i u nevyléčitelně nemocných dětí až do vzdálenosti 100 km od Brna.

Vstupenky jsou v prodeji na pokladnách Městského divadla Brno či na internetové stránce www.mdb.cz.