20121212-otvorena-samosprava
(transparency.sk)

Transparentnosť nakladania s mestskými financiami sa za posledné dva roky mierne zlepšila, vyplýva to z hodnotenia stovky najväčších slovenských miest vykonaného Transparency International Slovensko. Mestá získali v priemere 49 bodov zo 100, oproti 40 bodov z predchádzajúceho hodnotenia v roku 2010. Najvyššie sa umiestnila Šaľa s 83 bodmi.

„Štyri pätiny miest sa od posledného hodnotenia pred voľbami v roku 2010 zlepšili... najtransparentnejšou samosprávou na Slovensku pre rok 2012 je Šaľa, ktorá obhájila prvenstvo z roku 2010. Na druhom mieste skončil Martin, tretia je Rožňava,“ uvádza Transparency.

Transparency mestá hodnotila najmä z pohľadu poskytovania informácií o činnosti mestských úradov a poslancov, možnosti občanov zapojiť sa do vecí samosprávy, kvality verejného obstarávania, nakladania s majetkom a poskytovania mestských grantov a dotácií.

„Hlavnou príčinou zlepšenia sa miest je zvýšenie rozsahu a kvality informácií, ktoré mestá poskytujú na svojich internetových stránkach,“ spomína hodnotiaca správa.

Kým v roku 2010 len polovica miest zverejňovala na webe zápisnice zo zasadaní zastupiteľstiev, dnes to robia už tri štvrtiny. Bežnejším sa stáva aj zverejňovanie audio a videozáznamov za zasadaní. Vzrástol aj počet miest riadne informujúcich o tendroch a udelených grantoch.

Zlepšenie do značnej miery súvisí aj s národnou legislatívou, ktorá zaviedla povinnosť zverejňovania zmlúv a faktúr, pričom sa zvýšil aj tlak na uskutočňovanie elektronických aukcií.

„Najmenej transparentnými oblasťami ostávajú predaj a prenájom majetku a prijímanie zamestnancov,“ podotýka TIS.

Výsledky súťaží na predaj mestského majetku totiž nezverejňuje až 81 zo 100 miest. Podobne len tretina miest pravidelne robí na úradnícke pozície riadne výberové konania, a len štyri z nich aj zverejnia výsledky súťaže s uvedením poradia uchádzačov o miesto.

Pre kompletný prehľad výsledkov kliknite tu.