20121210-protesty-skolstvo
Protestný míting učiteľov v Košiciach, 26. novembra 2012. (ozpsav.sk)

Nové školské odbory považujú štafetové štrajky organizované Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy za neúčinné a symbolické. Včera teda vyhlásili svoj zámer zorganizovať nový časovo neobmedzený štrajk, ktorým chcú dosiahnuť zásadné zlepšenie financovania školstva.

Ohlásených štafetových štrajkov sa Nové školské odbory už neplánujú zúčastniť, keďže podľa nich „zamestnancom školstva zbytočne odoberajú energiu a neposúvajú nás k naozajstným zmenám v školstve.“ Svojim členom a sympatizantom dávajú účasť na protestoch na zváženie.

„Sme už zo súčasného vývoja  unavení a aj verejnosť nás začína vnímať ako neschopných jasne vyjadriť svoje požiadavky a vytrvať. Nakoniec naozaj dopadneme ako mäkkýše a to podstatné sa nezmení,“ hovoria noví odborári.

Vo svojom včerajšom stanovisku Nové školské odbory spomenuli tri kľúčové otázky, ktoré chcú vyriešiť – zvýšenie podielu HDP na financovanie školstva, zvýšenie platov učiteľov tak, aby sa mohli svojej práci venovať na 100 percent a vylepšenie vzdelávacích nástrojov, ktorými učitelia pôsobia na deti.

„Vyhrať môžeme len vtedy, ak sa opätovne zorganizujeme a vyhlásime neobmedzený ostrý štrajk, ktorého sa záväzne zúčastní aspoň 60 % škôl, prípadne zamestnancov školstva,“ uviedlo predsedníctvo Nových školských odborov.

Z úst odborárskeho predsedu Ľudovíta Sebelédiho ešte neodznel konkrétny termín neobmedzeného štrajku, organizovať ho však bude až vtedy, keď sa do neho zapojí podstatná časť spoločnosti a bude tak schopný donútiť vládu rokovať.

Ako možnosť Sebelédi spomenul aj bojkot maturít, rozhodujúci však bude názor väčšiny školských zamestnancov.