20121107-dubovcova
JUDr. Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv. (vop.gov.sk)

Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová včera predstavila svoju správu o zbytočných prieťahoch v súdnom konaní. Hovorí, že súdy sú preťažené a slabo personálne obsadené, čo spolu s pochybeniami sudcov a úradníkov vedie k veľkým prieťahom. Problémom je, že prieťahy sa neriešia systémovo, tvrdí Dubovcová.

„Medzi najčastejšie porušované právo v Slovenskej republike už dlhé roky patrí právo občanov na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov. Zdá sa, akoby sa v priebehu takmer 14-tich rokov v tejto oblasti nič nezmenilo,“ vyhlásila na včerajšej tlačovej konferencii ombudsmanka.

Dubovcovej správa o prieťahov je spracovaná na základe preskúmaných súdnych spisov z rokov 2008 až 2011, a tiež na základe podkladov Ústavného súdu SR o prieťahoch pre roky 2009 až 2011.

Súdy sú preťažené

Hlavným problémom spôsobujúcim prieťahy je podľa správy prílišné zaťaženie súdov, ktoré veci jednoducho nestíhajú včas vybavovať. Dubovcová chce, aby ministerstvo spravodlivosti sprístupnilo zoznam preťažených súdov, aby tam mohlo smerovať viac materiálnych a personálnych zdrojov.

Problémovými sú aj súdni znalci, keďže zistené prieťahy sa takmer vždy týkali konaní, kde figurovali. Dôvody prieťahov sú buď preťaženosť znalcov, alebo subjektívne pochybenia súdu a znalcov. Ombudsmanka rovnako žiada ministra Boreca, aby problémy so znalcami riešil, keďže sú v jeho právomoci.

Za prieťahy môžu aj chyby sudcov, Dubovcová ich chce disciplinárne stíhať

Dôvody prieťahov sú podľa zistení ochrankyne práv často aj na strane samotných sudcov a súdnych úradníkov. Ide o zlú organizáciu práce, neporiadok vo vedení spisov alebo nesledovanie lehôt. Boli však aj prípady, kedy sudca niekoľko mesiacov len skúmal, či je príslušný vo veci konať.

„Verejná ochrankyňa práv v odôvodnených prípadoch uplatní zodpovednosť, vrátane disciplinárnej, a to v prvom rade voči predsedovi a podpredsedovi súdu, respektíve aj voči sudcovi, ktorý svojím konaním zavinil zbytočné prieťahy v konaní,“ uviedla Dubovcová v tlačovej správe.

O prieťahoch sa vie, ale neriešia sa systémovo

„Pravidelne sa robia rozbory príčin, pre ktoré dochádza k zbytočným prieťahom v súdnom konaní, sú teda dobre známe... vyzerá to tak, že problém je v tom, že opatrenia na zmenu k lepšiemu nerealizujeme systémovo, ani koncepčne,“ podotkla ombudsmanka.

Nevhodný prístup podľa Dubovcovej spočíva v tom, že každá vláda si po svojom nástupe pripraví vlastnú koncepciu riešenia problémov v justícii, ktorá často vôbec nenadväzuje na predchádzajúcu koncepciu. Dlhodobé riešenie problémov je tak značne sťažené.

„V praxi  sa dookola opakuje jav, že účinok  skôr prijatého opatrenia buď ešte vôbec nemal čas nastať, alebo bol oslabený, či priamo zrušený novoprijatým opatrením, čo sa neskôr stane aj tomuto novoprijatému opatreniu,“ uviedla ochrankyňa práv.

Z týchto dôvodov ombudsmanka vyzýva ministerstvo spravodlivosti, aby čo najskôr predložilo dlhodobú koncepciu rozvoja súdnictva.  Zároveň od rezortu chce špecifikovať, aké opatrenia proti prieťahom spraví, a v akom termíne.

Rezort justície odkázal, že koncepciu predloží v prvom polroku 2013, spolu s radou opatrení na skrátenie prieťahov, napríklad projektom elektronizácie justície.