20121104 pribehy
Pien Čchüe, božský doktor se schopností jasnozřivosti, mohl vidět skrze lidské tělo. (Jessica Čchang, Epoch Times)

Podle legendy zapsané v knize Š'-ťi (Záznamy Velkého historika) žil v Číně před 2  500 lety, zhruba ve stejném období jako Konfucius, výjimečný doktor jménem Pien Čchüe (pinyin: Bian Que). Měl schopnost jasnozřivosti a lidé mu říkali zázračný doktor.

Pien Čchüe měl ušlechtilý charakter a původně byl vedoucím hostince. Schopnost vidět skrz věci a své znalosti medicíny získal od starého muže, který byl dlouhodobým zákazníkem jeho hostince, a po deset let byl také svědkem jeho laskavosti a pozorných služeb. Pien Čchüe získal od starce lektvar s instrukcemi a mnoho cenných lékařských knih. Když všechno tohle obdržel, stařec záhadně zmizel.

Pien Čchüe užil tajemný lektvar podle starcových instrukcí a po třiceti dnech zjistil, že má schopnost prohlédnout skrze věci a lidské tělo. Začal studovat lékařské knihy a za použití nabytých znalostí dokázal pomocí své jasnozřivé schopnosti rozpoznávat a léčit různé choroby.

Stal se vyhledávaným doktorem, který procestoval mnohá království po celé Číně. Při léčení pacientů nikdy nedělal rozdíly mezi šlechtou a obyčejnými lidmi. Měl důkladnou znalost mnoha léčebných přístupů, jako například léčení bylinkami, akupunktury, masáží, chirurgie a také anesteziologických prostředků. Různé léčebné postupy volil podle specifické situace každého pacienta.

Jednou navštívil vévodu z Čchi. Zjistil, že vévodova nemoc byla způsobena podkožní chorobou. Pien Čchüe při několika příležitostech pozoroval, že vévodova choroba začala postupoval hlouběji do těla, zpod kůže do břicha a pak do morku kostí. Vévoda však jeho upozornění ohledně svého zdravotního stavu nebral příliš vážně v domnění, že doktor chce jen vydělat na jeho strachu z nemoci. Když Pien Čchüe viděl, že nemoc postoupila příliš daleko a na léčení by už bylo pozdě, opustil království. Vévoda zanedlouho po jeho odchodu zemřel.

V tradiční čínské medicíně se doktor vždy snažil o celostní léčbu pacienta, to jest o léčbu těla i duše. Věří se, že lékařská etika je přímo spjata s nadpřirozenými schopnostmi, jako třeba s jasnozřivostí. Doktor čínské medicíny, jenž má nadpřirozené schopnosti, může o svoje schopnosti přijít, upadne-li jeho morální chování.

Pien Čchüe žil skromným, ale zároveň vznešeným životem a za svůj přínos a charakterové vlastnosti byl s úctou nazýván „božský doktor”.

 

Více příběhů naleznete v rubrice "Příběhy z Číny".