20120825-generalna prokuratura SR
Budova Generálnej prokuratúry SR, Bratislava - Staré Mesto. (wikipedia.org)

Minulý týždeň nastal ďalší posun v kauze nevymenovania Jozefa Čentéša do kresla generálneho prokurátora, keď ústavný súd vydal rozhodnutie o výklade spornej časti ústavy. Jeho výklad však napriek tomu jednoznačne neurčil, či prezident Čentéša vymenovať musí, alebo nie. Je teda možné, že prezident bude trvať na svojom a Čentéša aj tak nevymenuje. Tento vývoj však naštrbuje ideu právneho štátu.

Ústavný súd povedal, že „prezident Slovenskej republiky je povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady Slovenskej republiky na vymenovanie generálneho prokurátora.“

K tomu či kandidáta zvoleného parlamentom musí aj vymenovať, ústavný súd povedal, že „ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky, že tohto kandidáta nevymenuje.“

Sudcovia ústavného súdu teda Gašparovičovi priklepli možnosť rozhodnúť sa. Zároveň však povedali, že dôvody prípadného nevymenovania „nesmú byť svojvoľné“ a presne ich určili.

Dôvody na nevymenovanie Čentéš naplní len s ťažkosťami. Či to Gašparoviča zastaví, je otázne

Podľa verdiktu ústavného súdu môže prezident kandidáta nevymenovať len z dôvodu „závažnej skutočnosti vzťahujúcej sa na osobu kandidáta“ ak by takýto dôvod znižoval dôstojnosť tejto ústavnej funkcie alebo bol v rozpore s poslaním tohto orgánu. Spomenutý dôvod však musí dosiahnuť takú intenzitu, že „by v dôsledku tejto skutočnosti mohol byť narušený riadny chod ústavných orgánov.“

Možno povedať, že na Čentéšovej strane dôvody až takéhoto rozmeru neexistujú. Je pravda, že jeho voľba veľmi prehľadná nebola – bol zvolený až po viacerých pokusoch, zazneli podozrenia z kupovania a ovplyvňovania hlasov a Čentéša niektorí označili za straníckeho človeka. Napriek tomu, korupciu v tejto veci nezistili nijaké vyšetrovacie orgány a nikto voľbu preukázateľne nespochybnil.

Prezident teda bude tento krát potrebovať veľa kreativity, aby Čentéša pod spomenuté dôvody zaradil. Nebolo by však až takým prekvapením, keby tak napokon aj urobil. Ústavný súd Gašparovičovi nahral na smeč síce ťažkú loptu, ale on sa ju zahrať istotne pokúsi.

Nešťastné slovíčko „vymenúva“

Sporné znenie ústavy, ktoré ústavný súd vykladal, stanovuje, že prezident generálneho prokurátora „vymenúva“. Toto slovíčko si prezident vyložil tak, že generálneho prokurátora vymenovať môže, ale nemusí. Čiastočne mu dal za pravdu aj ústavný súd.

Už tento jazykový výklad sám o sebe vzbudzuje pochybnosti. Ťažko hľadať jednoznačný dôvod, prečo by „vymenúva“ muselo nutne znamenať to, že prezident sa môže rozhodnúť podľa vlastnej vôle.

Podľa ústavy prezident totižto „vymenúva“ aj sudcov ústavného súdu – pričom kandidátov na tieto posty navrhuje parlament. Taktiež „vymenúva“ predsedu Najvyššieho súdu a radových sudcov na návrh Súdnej rady. Aj tam sa teda môže rozhodnúť podľa vlastnej úvahy?

Výklad ústavného súdu ide mimo charakter ústavy

Je naozaj otázne, či výklad ústavného súdu je v súlade s duchom našej ústavy. Slovensko je parlamentná republika, dominantné postavenie v systéme ústavných orgánom má mať teda parlament.

Naozaj bolo úmyslom tvorcov ústavy dať možnosť prezidentovi podľa vlastného uváženia nerešpektovať voľbu parlamentu pri ustanovovaní generálneho prokurátora? Skôr nie. Vykladať ústavu nemožno len čisto z jazykového hľadiska.

Navyše, takýto výklad ide proti doterajším názorom rešpektovaným viacerými ústavnými právnikmi, ktorí tvrdia, že nevymenovanie prichádza do úvahy len vtedy, ak zvolený kandidát nespĺňa zákonné podmienky na vymenovanie.

Ide o súboj argumentov, alebo len o stranícke záujmy?

Väčším problémom je však to, že celá záležitosť s odkladaním Čentéšovho vymenovania nie je ani tak o tom, aby sa našlo správne znenie ústavy. Ani o tom, či bol Čentéš zákonne zvolený. Gašparovič proste Čentéša nechce.

Vyzerá to tak preto, lebo prezident viackrát povedal, že Čentéšovi jednoducho nedôveruje. Prišiel tiež z argumentom, že ho vymenovať ani nemusí. A popri tom celom sa neustále vyhovára na to, že musí počkať na ďalšie rozhodnutia ústavného súdu. Vyhovára sa aj po podaní výkladu ústavným súdom.

Na súkromnom stretnutí so SMERom Gašparovič povedal, že sa cíti byť takmer členom SMERu. Taktiež žil z jeho podpory v prezidentských voľbách. Nedá sa teda vylúčiť, že prezident je ovplyvnený názormi svojho partnera Roberta Fica, ktorý sa netají tým, že Čentéša tiež nechce.

Idea právneho štátu značne utrpela

Celá kauza okolo voľby generálneho prokurátora každopádne zanecháva škvrny na našej republike ako právneho štátu. Začalo sa to už pochybným spôsobom voľby. Pokračuje to slabo (ak vôbec) odôvodnenými prieťahmi prezidenta. A k celkovému obrazu práve prispel aj ochranca ústavnosti, ktorý rozporuplným spôsobom vykladá ústavu.

Z tohto je zrejmé, že svojvôľa a politické vplyvy majú u nás prednosť aj pri obsadzovaní tak významného postu, akým je generálny prokurátor. Ústavní činitelia pri tom neváhajú ohýbať, až lámať ústavu. Nikto si u nás teda nemôže byť istý, či bude právo v akejkoľvek veci dodržané, alebo účelovo vykladané a dokonca na objednávku menené.

Súvisiace články 

Petícia za vymenovanie Čentéša bude pokračovať