Socha Buddhy vytesána z meteoritu (Elmar Buchner)
Socha Buddhy vytesána z meteoritu (Elmar Buchner)

Z nového mezinárodního výzkumu vyplývá, že přibližně tisíc let stará socha Buddhy je ve skutečnosti vytesána ze vzácného meteoritu, který přistál na Zemi asi před 15 000 lety.

Socha váží 10,6 kilogramů a chemickým rozborem bylo zjištěno, že je vyrobena z ataxitu – vzácného druhu meteoritu s vysokým obsahem železa a niklu.

„Vytesána byla ze zbytku meteoritu Chinga, který dopadl k příhraničním oblastem mezi Mongolskem a Sibiří," řekl vedoucí výzkumu Elmar Buchner z Univerzity ve Stuttgartu.

„Zatímco první pozůstatky meteoritu byly oficiálně nalezeny v roce 1913, jsme přesvědčeni, že tento fragment meteoritu byl objeven již před řadou staletí," dodal.

Nacistická expedice vedena zoologem Ernestem Schäferem přivezla artefakt do Německa po roce 1938. Někteří historikové věří, že expedice hledala v Tibetu kořeny árijské rasy.

Socha může pocházet z předbuddhistického období, konkrétně kultury Bön, a znázorňuje krále severu Vaišravanu. Ten má na hrudi symbol šrivatsa (svastika), který se objevil před 2 500 lety a byl nalezen v kulturních pozůstatcích v Řecku, Peru, Indii a Číně. Po staletí znamenal velké štěstí, představoval Slunce a byl chápán v kladném smyslu. Nacistická svastika má několik podobností se šrivatsou, což vedlo výpravu k tomu, aby sochu přivezla s sebou při návratu do Německa.

Následně se socha stala součástí soukromé sbírky. V roce 2007 došlo k její dražbě, a právě tehdy se stala předmětem vědeckého výzkumu.

„Železný muž," jak se této soše přezdívá, je jedinou známou ilustrací lidské postavy vytesané do meteoritu. Její hodnota se pohybuje okolo 20 000 dolarů. Avšak pokud je opravdu stará jeden tisíc let, je její cena prakticky nevyčíslitelná.

Pro prehistorické kultury byl meteorit symbolem nebeského tělesa. Výzkumní pracovníci se nakonec shodli na tom, že pro výrobu sochy je železný meteorit krajně nevhodným materiálem.

Náročné opracování meteoritu jako materiálu pro umělecké ztvárnění sochy, na níž bylo nalezeno částečné pozlacení, přinejmenším naznačují, jak velkou úctu skrze toto dílo umělec vyjadřoval k objektu (postavě či bytosti), jejíž sochu ztvárnil.

Výsledky výzkumu byly publikovány 14. září v časopise Meteoritics and Planetary Science.

small United Kingdom

 

Čtěte také:

V Malajsii se začaly hýbat a vyzařovat světlo sochy Buddhů (video)

Záhada na Srí Lance: Sochy Buddhů přežily tsunami nedotčeny

Tři základní omezení moderní vědy - část třetí: Omezení ve filozofii

Co skutečně viděli a malovali renesanční umělci