20120914-pavel-ondek
Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Ing. Pavel Ondek. (ozpsav.sk)

Školskí odborári dnes ohlásili ostrý štrajk zamestnancov rezortu školstva so začiatkom 26. novembra, pričom koniec štrajku zatiaľ nešpecifikovali. Jeho cieľom je dosiahnuť zvýšenie platov aspoň o 10 percent a ďalší prílev financií do školstva. Odborári však stále majú záujem rokovať a štrajku predísť.

„Je to ďalší krok, ktorým chceme upozorniť vládu SR, poslancov NR SR a verejnosť na neudržateľnosť súčasného stavu v školstve a trvalú krízu v odmeňovaní jeho zamestnancov. Opätovne žiadame o navýšenie podielu z HDP pre školstvo z rozpočtu,“ vyhlásili dnes zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy po mimoriadnom rokovaní v Tatrách.

Školskí zamestnanci budú štrajkovať za vyššie platy a lepšie financovanie školstva od 26. novembra, pričom štrajkový výbor predpokladá 150 000 účastníkov. Dátum si nevybrali náhodou, v tomto týždni má totiž parlament rozhodovať o prijatí štátneho rozpočtu na rok 2013.

Šéf školských odborárov Pavel Ondek povedal, že doba do začatia štrajku „bude využitá na jednania so zástupcami vlády tak, aby rokovania smerovali k splneniu našich požiadaviek.“ Existuje teda šanca, že štrajk bude ešte odvolaný, za predpokladu, že vláda pristúpi na požiadavky odborárov.

O konci štrajku rozhodnú odborári podľa toho, či ich ciele budú naplnené. Pavel Ondek nevylučuje, že štrajk by mohol trvať aj dlhšie ako jeden deň, sám by však radšej vôbec neštrajkoval. „Nie sme zástancami štrajku,“ uzavrel.

Vláda ponúka zvýšenie platov o 5 percent, učiteľom to nestačí. Do roku 2016 by chceli mať priemerné platy cez 1000 eur.

Vyhláseniu štrajku predchádzalo minulotýždňové rokovanie odborárov s ministrami školstva, práce a financií. Vláda ponúkla zamestnancom v školstve zvýšenie platov o 5 percent, čo by znamenalo nárast platov pedagogických zamestnancov zhruba o 32 eur a nepedagogických zamestnancov o 18 eur.

Požiadavky odborárov však zostávajú v nezmenenej podobe, keďže žiadajú od vlády navýšenie platov v školstve už na budúci rok o minimálne 10 percent. Zároveň chcú, aby v ďalších rokoch došlo k postupnému zvyšovaniu úrovne financovania školstva, a to nielen na platy, ale aj na ostatné materiálne potreby rezortu.

Ohľadom požadovaného financovania školstva v ďalších rokoch odborári neuvádzajú presné čísla. Ich predstavou však je, aby platy učiteľov v regionálnom školstve do konca tohto volebného obdobia dosahovali 1,2 až 1,6 násobok priemernej mzdy v národom hospodárstve, pričom pre vysoké školstvo by to mal byť dvojnásobok.

Podľa prieskumu portálu Platy.sk učitelia základných a stredných škôl zarábajú zhruba o štvrtinu menej ako priemerný slovenský plat, ktorý je v súčasnosti 889 eur.

„Pokiaľ by vláda pristúpila na požiadavky odborov a zvýšila by platy učiteľom o požadovaných 1,2 až 2 násobok priemerného platu v hospodárstve, dostávali by učitelia, podľa našich prepočtov, platy vo výške 1066 až 1778 eur, čo je plat zodpovedajúci vysokoškolsky vzdelanému človeku pracujúcemu napríklad v bankovníctve, marketingu či obchode,“ uviedol Miroslav Dravecký, produktový manažér prieskumu Platy.sk.