20121011-macejkova
JUDr. Ivetta Macejková, predsedníčka Ústavného súdu Slovenskej republiky. (concourt.sk)

Podľa predsedníčky Ústavného súdu SR Ivetty Macejkovej je zbytočné dávať súdu lehotu na rozhodnutie o pozastavení účinnosti právnych predpisov. Uviedla to v dnešnom tlačovom vyhlásení, ktorým reaguje na legislatívny návrh z dielne KDH, ktoré chce dať súdu na takéto rozhodnutia 90-dňovú lehotu.

„Doterajšie skúsenosti potvrdzujú, že Ústavný súd Slovenskej republiky rozhoduje o niektorých návrhoch účastníkov konania na pozastavenie účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení, so značným časovým oneskorením,“ uvádzajú kresťanskí demokrati vo svojom návrhu, ktorý predložili do parlamentu koncom septembra.

Poslanci KDH vo svojom návrhu novely zákona navrhujú, aby ústavný súd musel o návrhu na pozastavenie účinnosti právneho predpisu rozhodnúť do 90 dní od jeho podania.

Jedná sa o prípady, keď má súd rozhodnúť o (proti)ústavnosti nejakého predpisu, pričom existuje obava, že uplatňovaním takéhoto predpisu by mohlo dôjsť napr. k porušovaniu základných práv a slobôd alebo k závažným hospodárskym škodám. Vtedy má súd právo jeho účinnosť pozastaviť, kým nerozhodne o jeho súlade s ústavou. V súčasnosti musí súd o návrhu na pozastavenie účinnosti rozhodnúť „bez zbytočného odkladu.“

„Pri niektorých kauzách, ktoré sú na ústavnom súde a spočívajú tam už roky alebo rok, a nie sú rozhodnuté, tak sa žiada niečo urobiť,“ povedal pre TA3 Pavol Hrušovský, jeden z predkladateľov návrhu.

Návrh na zavedenie lehôt je zavádzajúci a neopodstatnený, tvrdí šéfka ústavného súdu

Predsedníčka ústavného súdu Ivetta Macejková považuje návrh KDH za nepodložený: „Po analýze rozhodovacej činnosti, týkajúcej sa pozastavenia účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich častí, prípadne niektorých ich ustanovení na návrh účastníka konania si neviem vysvetliť, z akých faktov a údajov poslanec Hrušovský vychádzal,“ vyhlásila dnes Macejková.

Macejková na svoju obranu uviedla, že „ústavný súd za rok 2011 eviduje 7 návrhov na pozastavenie účinnosti napadnutých právnych predpisov, za rok 2012 sú to 4 návrhy. Z týchto 11 návrhov na pozastavenie účinnosti napadnutých právnych predpisov nie je k dnešnému dňu rozhodnuté o jedinom návrhu podanom v tomto roku.“ Návrh kresťanských demokratov teda označila za zavádzajúci.

Šéfka ústavného súdu naopak uviedla, že vzhľadom na prílišnú zaťaženosť sudcov by skôr privítala buď iniciatívy na personálne posilnenie ústavného súdu, alebo zúženie právomoci ústavného súdu.

Na ilustráciu uviedla, že za prvý polrok 2012 vydal jeden sudca ústavného súdu v priemere 397 rozhodnutí, a podľa jej informácií „žiadny z európskych ústavných súdov nie je tak zaťažený ako Ústavný súd Slovenskej republiky.“