20121008-disclaimer
Firma Premier Exhibitions, ktorá vystavovala ľudské telá v roku 2008 v New Yorku, musela po rozhodnutí súdu uverejniť na svojej webstránke a pri vchode do výstavy upozornenie, že vystavované exponáty pochádzajú z Číny, pričom vystavovateľ nevie nezávisle dokázať, či nejde o telá popravených väzňov. (The Epoch Times)

 

Konferencia biskupov Slovenska vyzýva štátne orgány, aby čo najskôr zakázali výstavu tiel „The Human Body Exhibition“ prebiehajúcu v bratislavskej Inchebe. Katolícka cirkev považuje výstavu za priečiacu sa základným mravným zásadám a odrádza ľudí od jej navštevovania. Obdobné výstavy už boli súdmi v zahraničí zakázané.

„Výstava „The Human Body Exhibition“ predstavuje hrubé zneváženie, hanobenie  mŕtvych ľudských tiel preparovaných a vystavovaných s cieľom zisku a spôsobom ponižujúcim ľudskú dôstojnosť,“ vyhlásil dnes Štefan Sečka, predseda Subkomisie pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska.

Vystavovanie reálnych ľudských pozostatkov označil Sečka za morálne neprijateľné, pričom takýmto konaním zároveň dochádza aj k porušovaniu zákona o pohrebníctve – cirkevní predstavitelia z týchto dôvodov žiadajú o zakázanie výstavy. 

„Vyzývam zodpovedné štátne i miestne orgány, aby využili svoje právomoci a existujúce zákony a neodkladne prijali opatrenia na ukončenie výstavy,“ povedal Štefan Sečka. Zároveň vyzval ľudí „aby sa výstavy nezúčastňovali – a tiež, aby podľa svojich možností neodporúčali účasť na výstave deťom a neplnoletej mládeži.“

Zakázanie výstavy ľudských tiel by nebolo vo svete prvým prípadom, keďže vo Francúzsku a Izraeli bolo konanie podobných výstav zastavené súdnymi príkazmi. Tieto kontroverzné výstavy sa však stretávajú s odporom aktivistov v podstate v každej krajine, kde zavítajú.

Vo Francúzsku a Izraeli nepreukázali pôvod tiel, súdy výstavu zakázali

Konanie výstavy tiel „Our Body“ vo Francúzsku bolo tamojšími súdmi zrušené, keďže vystavovanie tiel je v rozpore s francúzskym občianskym zákonníkom – súd sa totižto vyjadril, že využívanie tiel na obchodné účely narušuje dôstojnosť zosnulého.

Problémom bolo rovnako aj to, že organizátori nevedeli preukázať pôvod tiel, ktoré mohli podľa aktivistov pochádzať z popravených čínskych väzňov, keďže telá boli pre výstavu dodané z Číny.

Súdnym rozhodnutím bola v septembri tohto roku zakázaná aj výstava „Bodies“ v Izraeli, ktorej organizátori rovnako nevedeli zdokladovať legálny pôvod vystavovaných tiel kúpených z Číny. Izraelskí aktivisti na súde namietali, že telá mohli pochádzať od popravených čínskych väzňov svedomia, najmä od praktizujúcich meditačnej praxe Falun Gong, ktorých sú v čínskych väzeniach státisíce.

V New Yorku výstavu vyšetroval generálny prokurátor

V roku 2008 sa dostala do problémov aj výstava „Bodies“ v New Yorku. Generálny prokurátor začal totižto zisťovať pôvod tiel použitých na exponáty, ktoré boli aj v tomto prípade dovezené z Číny.

Ani tamojší organizátor však nevedel hodnoverne zaručiť, že získané telá majú legálny pôvod. Preto bolo organizátorom nariadené, aby pri vstupe na výstavu vystavili upozornenie, že „nie sú schopní potvrdiť, že telá a vystavované časti tiel neboli, alebo nepatrili, čínskym väzňom, ktorí mohli byť obeťami mučenia a popráv.“ Zároveň musel vystavovateľ odškodniť návštevníkov výstavy, ktorí podali vyhlásenie, že by sa výstavy neboli zúčastnili, ak by boli vopred vedeli, že môže ísť o telá väzňov.

 

Súvisiace články:

Ďalšie dôkazy o pochybnom pôvode tiel na výstavách. Mohli pochádzať od väzňov svedomia?

Na bratislavskej výstave sú možno telá čínskych disidentov, tvrdia aktivisti

Talienský byznys: Jak Ku Kchaj-laj využila perzekuci politických vězňů k vlastnímu obohacení

Proč manželka padlého čínského ministra zavraždila britského podnikatele?

Israeli Supreme Court Closes Bodies Exhibition

New York Times: ‘Bodies’ Exhibitors Admit Corpse Origins Are Murky (2008)