20121004-sulik
Predseda strany SAS Richart Sulík (strana-sas.sk)

Opozičná SaS na dnešnej tlačovej konferencii predstavila svoj názor na riešenie rómskej otázky. Prístup Sulíkovcov spočíva v hesle „práca dospelým, vzdelanie deťom.“ SaS prišla aj s 30 konkrétnymi opatreniami, z ktorých 15 je ihneď realizovateľných.

„Doteraz žiadna vláda nedokázala presadiť skutočné riešenia. Politická korektnosť bola dôležitejšia. Ak štát neponúkne riešenia, vytvorí priestor pre extrémistov,“ povedal pri uvedení svojho programu predseda SaS Richard Sulík.

Štát má zabezpečiť Rómom prácu

Základom Sulíkových riešení je prístup „práca namiesto dávok.“ Navrhuje teda, aby sa zriadila Štátna pracovná agentúra, ktorá bude povinná každému, kto to chce, ponúknuť prácu. Má ísť o zabezpečenie najmä nízko kvalifikovaných prác, ako sú čistenie verených priestranstiev, práce v komunitných centrách a údržba štátneho majetku.

Za ponúknutú prácu bude štát platiť minimálnu mzdu. Nebude sa však vyplácať v hotovosti, ale na tzv. Epay kartu. Mzda by sa mala pripísať každý deň po vykonanej práci.

Sulík si myslí, že najväčším efektom bude, že Rómovia si zvyknú na pravidelnú prácu: „Obyvatelia rómskych osád dostanú príležitosť sa vymaniť zo začarovaného kruhu,“ povedal. Tiež verí, že sa tým zlepší obraz rómskej menšiny v očiach zvyšku obyvateľstva. 

Zároveň chce SaS zrušiť dávky v hmotnej núdzi pre tých ktorí pracovať síce môžu, ale nechcú. „Ten, kto prácu odmietne, bude mať smolu a nárok len na jedno teplé jedlo denne. Reálne sme to testovali v Prešove a mali sme vyšší záujem o prácu, ako boli možnosti. To je dôkaz, že medzi Rómami je veľa takých, ktorí pracovať chcú,“ vysvetlil Daniel Krajcer.

Vzdelanie pre mladých Rómov

Druhým kľúčovým problémom rómskej otázky je podľa Sulíka poskytnúť vzdelanie rómskym deťom. Navrhuje prijatie zákona o sociálne vylúčených spoločenstvách, na základe ktorého budú zriaďované komunitné centrá, zavedená povinná predškolská výchova pre deti zo znevýhodnených prostredí a ustanovia sa asistenti učiteľov na základných školách.

SaS má za cieľ vyriešiť aj záškoláctvo. „Deti často chodia do školy len formálne, aby získali benefity,“ povedala Lucia Nicholsonová. Riešením má byť spresnenie definície školskej dochádzky, aby deti nechodili do školy len kvôli obedom a príspevkom pre ich rodičov, ale aby sa aj skutočne vzdelávali.

Liberáli chcú adresovať aj problém rodičovstva maloletých. Majú v úmysle zaviesť povinnú rodičovskú výchovu na základných školách. Ďalším opatrením má byť zrušenie príspevku pri narodení dieťaťa, tzv. kočíkovného, ktoré podľa SaS „motivuje mladé dievčatá zo zlých sociálnych pomerov, aby otehotneli.“ Ušetrené peniaze sa majú použiť na zvýšenie rodičovského príspevku.