20121003-kazimir
Minister financií SR Peter Kažimír. (gov.sk)

Na dnešnom rokovaní vláda schválila prvú splátku do trvalého eurovalu, ktorú musíme zaplatiť do 12. októbra. Splátka vo výške takmer 264 miliónov eur pôjde na vrub zvýšenia dlhu verejných financií a bude krytá z vydaných štátnych dlhopisov.

Celková účasť Slovenskej republiky na trvalom eurovale je cez 5,78 miliardy eur. Z toho budú tvoriť hotovostné splátky cez 659 miliónov eur, ktoré budeme splácať podľa stanoveného harmonogramu. Zvyšných viac ako 5,1 miliardy eur budeme musieť splatiť na vyzvanie.

Avšak už dlhšie sa hovorí, že celková úverová kapacita trvalého eurovalu sa bude musieť zvyšovať, čo samozrejme zvýši aj náš podiel na jeho financovaní. „Ani tá kapacita 500 miliárd eur nemusí postačovať na to, aby sme projekt eura udržali dlhšie ako pár mesiacov alebo rokov,“ uviedol pre TA3 analytik INESS Martin Vlachynský.

Zrýchlené splácanie

Podľa pôvodného plánu mala naša vláda splácať hotovostný vklad do trvalého eurovalu v postupných splátkach vo výške 131,84 miliónov eur. Splácanie bolo rozvrhnuté na päťročné obdobie a malo byť ukončené v roku 2016.

Vo februári tohto roku však došlo k prehodnoteniu pôvodného plánu. Rozhodlo sa o zrýchlenom splácaní, podľa ktorého budeme musieť zaplatiť prvé dve splátky do 15 dní od nadobudnutia platnosti medzinárodnej zmluvy o trvalom eurovale.

To znamená že necelých 264 miliónov eur zaplatíme do 12. októbra tohto roku. Zvyšok hotovostného vkladu sa bude splácať taktiež zrýchlene, čím dôjde k jeho úplnému pokrytiu už v roku 2014.

Splátky potečú zo štátnych dlhopisov a zvýšia verejný dlh

„Na splátky základného imania v EMS budú použité finančné prostriedky získané prostredníctvom emisie štátnych cenných papierov,“ uvádza ministerstvo financií. Znamená to, že na príspevok do eurovalu bude naša vláda využívať požičané peniaze.

Takýto postup umožnila novela zákona o štátnom dlhu. Tá po novom dovoľuje ministerstvu financií zvýšiť štátny dlh, ak je to potrebné splatiť „základné imania v subjektoch založených na zabezpečenie finančnej stability eurozóny.“

Minister financií Peter Kažimír však dnes vyhlásil, že na krytie splátky nebude potrebné vydať novú emisiu štátnych cenných papierov. „My máme určité predzásobenie,“ povedal Kažimír. Vláda si teda už požičala dostatok prostriedkov na splátku do eurovalu vopred.

Podľa štatistických metodík sa splátky do eurovalu nepočítajú priamo do deficitu, celkové zadlženie štátu sa však aj tak reálne zvýši. „Napriek tomu, že samotná splátka základného imania nemá vplyv na deficit verejných financií, zvýšenie objemu zdrojov financovania štátneho dlhu bude mať negatívny vplyv na výšku maastrichtského dlhu,“ spomína ministerstvo financií.