20121001-min-zdrav
Budova ministerstva zdravotníctva SR. (wikipedia.org)

Skupina analytikov pripravuje hromadnú pripomienku k návrhu projektu zavedenia jedinej štátnej zdravotnej poisťovne, ktorý Ministerstvo zdravotníctva predložilo minulý týždeň do pripomienkového konania. Analytici považujú tento projekt za zlý a žiadajú ho zrušiť.

„Zavedením jednej štátnej zdravotnej poisťovne občan stratí možnosť voľby a pravdepodobne si túto skutočnosť uvedomí až vtedy, keď bude s touto zdravotnou poisťovňou nespokojný a túto svoju nespokojnosť bude chcieť riešiť; bohužiaľ už nebude ako, keďže nebude zdravotná poisťovňa, do ktorej by mohol odísť,“ uvádzajú analytici.

Hromadnú pripomienku iniciovali zástupcovia Health Policy Institute, Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, inštitútov INESS, INEKO a M.E.S.A. 10. Aby mala ich iniciatíva charakter hromadnej pripomienky, chcú získať aspoň 500 podpisov – v takom prípade sa ich tvrdeniami bude musieť ministerstvo zdravotníctva zaoberať.

Projekt jedinej zdravotnej poisťovne

Ministerstvom predložený projekt zavedenia unitárneho systému zdravotného poistenia vychádza z predpokladu, že konkurencia zdravotných poisťovní nie je význačným prínosom pre zdravotníctvo.

„Akciové spoločnosti existujúce od roku 2005 nevytvorili žiaden významný dôvod, ktorý by pre odlišnosť v kvalite a prístupe ich služieb opodstatňoval ponechanie ich existencie,“ uvádza ministerstvo.

Existencia viacerých poisťovní podľa ministerstva naopak zvyšuje administratívne náklady a zároveň poisťovne odčerpávajú prostriedky na zisky ich majiteľov, čím sa znižuje efektívnosť v zdravotníctve.

Riešenie vidia ministerskí úradníci v jedinej poisťovni: „Práve systémy s jedným financovateľom vedú k významným administratívnym úsporám, čo umožňuje využitie prakticky všetkých finančných prostriedkov, prúdiacich do zdravotníctva, na primárny cieľ – poskytnutie zdravotných služieb pacientom.“

Ministerský projekt predpokladá dve varianty. Prvou je dobrovoľné odkúpenie zdravotných poisťovní, čo by štát zvládol do januára 2014. Ak však súkromné poisťovne k tomuto nepristúpia, štát ich chce vyvlastniť, čo by proces vytvorenia jednej poisťovne natiahlo do leta 2014.

Odstránenie konkurencie zníži tlak na kvalitu a prinesie korupciu

Postoje analytikov sú v príkrom rozpore s názormi rezortu zdravotníctva. Ich názorom je, že práve konkurencia tlačí zdravotné poisťovne k poskytovaniu lepších služieb pacientom.

Ako príklad uvádzajú kratšie čakacie doby pre pacientov súkromných poisťovní. „Po zverejnení výrazných rozdielov medzi dĺžkou čakania v súkromných poisťovniach a v štátom vlastnenej VšZP reagovala štátna poisťovňa verejným prísľubom skrátenia čakacích dôb,“ uviedli.

Výsledkom konkurencie je podľa analytikov zároveň zníženie závislosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na jedinej štátnej poisťovni a garancia reálnej možnosti rokovať o zmluve s poisťovňou: „Jedine v konkurenčnom prostredí s pružnými cenami môžu poskytovatelia zdravotnej starostlivosti slobodne rokovať o zmluvných podmienkach.“

Otáznym je podľa analytikov aj zníženie administratívnych nákladov na zdravotné poistenie, keďže korupčné správanie v zdravotníckom rezorte je u nás dosť bežné. „Pozitíva sledované zavedením jednej zdravotnej poisťovne sa v dôsledku korupcie (napr. cez verejné obstarávania šité na mieru) nedostavia,“ uvádza hromadná pripomienka.