20120929-letanovce
Rómska osada v blízkosti Letanoviec. (wikipedia.org)

Národná rada včera do druhého čítania neposunula návrh zákona z dielne opozičnej SDKÚ-DS, ktorý mal umožniť búranie čiernych stavieb postavených na cudzích pozemkoch. Nový rómsky splnomocnenec Peter Pollák návrhu vyčítal, že je extrémny a smeruje proti rómskym osadám.

„Politikárčenie zvíťazilo a tí, ktorí tieto zákony nepodporili, hodili záujmy ľudí za hlavu. Toto nebolo o politických stranách a politickom názore, je to problém, ktorý sa dotýka každého občana žijúceho v problémových regiónoch, ktorých počet narastá,“ povedal vo svojej reakcii na neschválenie zákona Ľudovít Kaník z SDKÚ-DS.

Podstatou neschváleného návrhu malo byť zavedenie možnosti búrania stavieb postavených bez súhlasu na cudzích pozemkoch. Majiteľ pozemku by mal možnosť obrátiť sa na obecný úrad so žiadosťou o odstránenie stavby, ktorá bola postavená na jeho pozemku bez povolenia.

Obec by mala povinnosť neoprávnenú stavbu odstrániť do 60 dní od požiadania. Ak by tento termín obec nestihla, musela by platiť majiteľovi pozemku 100 eur za každý mesiac omeškania.

Zákon o búraní čiernych stavieb sa mal týkať len stavieb postavených po nadobudnutí jeho účinnosti, spätne by sa neuplatňoval.

Búranie malo byť namierené na rómske osady. Nič to nevyrieši, odkazuje splnomocnenec Pollák

Podľa viacerých vyjadrení zo strany samotných poslancov SDKÚ-DS bolo jedným zo zámerov navrhovaného zákona vysporiadať sa s nelegálnymi rómskymi osadami.

Ľudovít Kaník povedal, že toto opatrenia malo zabrániť ďalšiemu nezastaviteľnému rozrastaniu rómskych osád. „Kým takzvané komplexné riešenie uzrie svetlo sveta, vznikne niekoľko stoviek čiernych stavieb, niekoľko desiatok ľudí príde o majetok a dostanú sa do neriešiteľných situácií,“ povedal Kaník.

Voči opozičnému návrhu sa veľmi kritickým spôsobom vyjadroval Peter Pollák z OĽaNO, nový splnomocnenec pre rómske komunity.

„Problém v osadách s nelegálnymi chatrčami spôsobil štát. Toto nie je problém, ktorý sa vytvoril včera,“ vyjadril sa Pollák.

Rómsky splnomocnenec si myslí, že štát dlhodobo túto vec neriešil a nechránil vlastníkov pozemkov, preto by mal za túto situáciu niesť zodpovednosť. Navrhuje teda, aby štát sporné pozemky odkúpil od vlastníkov a následne prinútil Rómov kúpiť si ich do svojho vlastníctva.

Podľa Polláka je okrem toho plošné búranie rómskych osád nesystémové riešenie, ktoré rómsku problematiku ako takú vôbec nezmení. Má preto v úmysle prísť s komplexnými opatreniami, ktoré predstaví v polovici októbra.