20120817-beblavy
Poslanec NR SR Miroslav Beblavý. (beblavy.sk)

Opoziční poslanci dnes vyzvali prezidenta, aby nepodpísal schválené zákony z dielne ministra školstva, keďže podľa nich poškodia deti. Majú výhrady voči novému financovaniu centier voľného času, známkovým limitom pre gymnáziá, zatváraniu škôl samosprávnymi krajmi a nedostatočnou pozornosťou pre deti so špeciálnymi potrebami.

„Dovolíme si požiadať pána prezidenta, aby celkovo zvážil tieto zákony z hľadiska ich dopadu na detí a rodičov a túto krajinu,“ povedal na dnešnom brífingu Miroslav Beblavý z SDKÚ-DS na adresu zákona o odbornom vzdelávaní a zákona o školách a školských zariadeniach, ktoré včera schválil parlament.

Beblavý sa vyjadril, že opozícii prekáža filozofia týchto školských zákonov ako taká, uviedol však štyri základné body, ktoré sú podľa neho najškodlivejšie, a ktoré žiada prezidenta osobitne zvážiť pred podpisom nových zákonov.

Financovanie centier voľného času

Prvým bodom je novozavedený spôsob financovania centier voľného času. Podľa nových pravidiel budú peniaze na centrá voľného času dostávať obce podľa trvalého pobytu detí. Problémom však podľa Martina Poliačika z SaS je, že tieto peniaze nebudú účelovo viazané:

„Peniaze, ktoré majú ísť na činnosť detí sa rozpustia v rozpočtoch samospráv,“ varoval Poliačik. Poslanci budú žiadať, aby boli tieto prostriedky viazané na ich použitie výlučne pre centrá voľného času.

Známkové limity pre stredné školy

Ďalšou novinkou školských zákonov je zavedenie známkových limitov na prijatie na gymnáziá a stredné odborné školy s maturitou. Minister Čaplovič chce na gymnáziách vidieť iba žiakov s priemerom do 2,00 a na odborných školách s maturitou s priemerom 2,75. Ostatní žiaci budú môcť ísť po novom len na učňovky.

Jedným z argumentov opozície je to, že známkovanie na rôznych základných školách je odlišné, takže ich nemožno presne porovnávať. Problematickým by mohol byť aj prípad, keď dieťa nadané v umeleckom odbore nemá nadanie pre technické predmety, čo by mu mohlo zamedziť prístup k maturite a vysokej škole.

„Niektoré deti to celkom iste poškodí,“ povedal Martin Fronc z KDH. Fronc navrhuje, aby existovali výnimky z požadovaných známkových kritérií, ak žiak preukáže svoje schopnosti pri prijímacích skúškach.

Rušenie stredných škôl samosprávami

Zriaďovanie a rušenie prvých ročníkov stredných škôl prejde po novom do kompetencie samosprávnych krajov. Znamená to, že župy budú môcť rušiť prvé triedy nielen v školách, ktoré samy zriaďujú, ale aj v súkromných a cirkevných školách.

Toto môže podľa opozície, ale aj zástupcov súkromných a cirkevných škôl priniesť značnú dávku neobjektívnosti. Existuje totiž obava, že župy budú uprednostňovať rušenie tried, ktoré samy nezriaďujú, bez ohľadu na ich reálnu kvalitu.

Ďalšou výhradou opozície je to, že samosprávne kraje síce budú pri rušení tried viazané istými  kritériami, avšak nebude existovať právne vynútiteľný mechanizmus kontroly ich dodržiavania. „Zákon totiž umožňuje zatvárať všetky typy škôl bez naplnenia kritérií,“ vysvetlil Beblavý.

Deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Nové pravidla školských zákonov neumožnia deťom navštevovať súčasne viac ako jedno školské zariadenie. Jana Žitňanská varuje, že to môže značne skomplikovať situáciu deťom so zvláštnymi vzdelávacími potrebami.

Takéto deti často potrebujú komplexnú starostlivosť viacerých odborníkov, čo sa v súčasnosti rieši tak, že dieťa súčasne navštevuje viac zariadení. „Nie všetky centrá špeciálneho pedagogického poradenstva majú všetkých potrebných odborníkov,“ zdôvodnila Žitňanská.

Nové pravidlá však toto zakážu, čo im prakticky znemožní dostať požadovanú opateru špecialistov z viacerých škôl a zariadení. „Táto novela znemožní deťom komplexnú liečbu,“ uzavrela Žitňanská.