20120920-pollak-kalinak
Minister vnútra Robert Kaliňák a budúci splnomocnenec pre rómske komunity Peter Pollák. (minv.sk)

Od októbra bude novým splnomocnencom vlády pre rómske komunity poslanec Peter Pollák, patriaci k opozičnej strane OĽaNO, ktorý je zároveň jediným poslancom rómskeho etnika. Pollák už aj predstavil základné piliere rómskej reformy, ktorej podstatou bude motivačné pôsobenie sociálnych dávok a zodpovedná výchova a vzdelávanie rómskych detí.

„Uvedomujem si, že to bude veľmi náročné, ale keďže máme životnú šancu vyriešiť jeden z najväčších problémov na Slovensku, rozhodol som sa s plným nasadením a veľkou pokorou ponuku prijať,“ povedal Peter Pollák včera na tlačovej konferencii o novom obsadení postu rómskeho splnomocnenca.

Úrad splnomocnenca pre rómske komunity po novom taktiež prechádza spod vlády do kompetencie ministerstva vnútra. Minister Kaliňák sa rozhodol za splnomocnenca obsadiť opozičného poslanca Polláka, lebo „sa tejto problematike venuje, je súčasťou rómskej komunity a ako poslanec je blízky tvorbe legislatívy,“ uviedol.

Peter Pollák už predstavil desať základných pilierov reformy rómskej problematiky, z ktorých by mohla vzísť až stovka konkrétnych opatrení, ktoré budú predstavené v polovici októbra. Základ prístupu splnomocnenca má byť podľa slov Igora Matoviča inšpirovaný dvoma prísloviami: „Ako sa z hory volá, tak sa z hory ozýva a bez práce nie sú koláče,“ vysvetlil Matovič.

Novým prístupom chce úrad splnomocnenca pôsobiť na rómsku komunitu tým, že sociálne dávky by už nemali byť vyplácané len plošne, ale tak, aby pôsobili motivačne.  

Sociálny systém bude teda odmeňovať a podporovať len tých Rómov, ktorí sa správajú zodpovedne k spoločnosti. „Podľa nových pravidiel by mali na jednotlivé sociálne dávky mať nárok iba tí, ktorí sa správajú slušne k občanom, ako aj k samotnému štátu, plnia si povinnosti, ktoré sú naviazané na jednotlivé dávky,“ povedal minister Kaliňák.

Zároveň budú sociálne dávky viazané na bezúhonnosť Rómov. „Nie je možné, aby opakovane občan páchal priestupok alebo trestný čin a dožadoval sa všetkých sociálnych benefitov, ktoré môže štát poskytovať v prípade, že sa objaví v núdzi,“ vyhlásil Kaliňák.

Peter Pollák chce zároveň klásť dôraz na výchovu a vzdelanie mladých Rómov. „Narodil som sa v osade, vyrástol som v osade, poznám tento problém. Rodičia ma podporovali a Slovensko mi dalo šancu získať vzdelanie. Urobím všetko preto, aby aj ostatné deti v osadách získali vzdelanie a prácu,“ uzavrel.

Zoznam desiatich pilierov rómskej reformy splnomocnenca Polláka

  1. Forma a výška sociálnej pomoci štátu, ako aj prístup štátu k občanovi bude výrazne zohľadňovať prístup občana k rodine, spoločnosti a štátu.
  2. Štát bude systematicky vyhodnocovať stupeň rizikovosti rodiny pre zdravý vývoj dieťaťa a tomu prispôsobí prípadnú formu a rozsah svojej intervencie.
  3. Štát určí jednoznačné hraničné kritériá pri posudzovaní rizikovosti obce, po ktorých prekročení štát priamo zabezpečí výkon jednotlivých pomocných profesií (asistent učiteľa, sociálny pracovník, zdravotný asistent, policajný špecialista) v obci.
  4. Štát sa nemôže spoliehať na nezodpovedných rodičov, že vychovajú zodpovedné deti. Štát zabezpečí vhodnú výchovu detí nezodpovedných rodičov už pred vstupom do základnej školy.
  5. Ambíciou štátu nebude dieťa len s ukončenou povinnou školskou dochádzkou, ale dieťa uplatniteľné na pracovnom trhu.
  6. Štát určí minimálny rozsah verejnoprospešných prác, ktoré musí sociálne odkázaný občan odpracovať, aby mal nárok na motivačnú časť sociálnych dávok. Slovensko nie je tak bohatá krajina, aby rozdávala peniaze práceschopným ľuďom zadarmo.
  7. Štát upraví sociálny systém tak, aby nevznikali situácie, kedy sa oplatí viac nepracovať, ako chodiť do práce.
  8. Štát odškodní majiteľov pozemkov, na ktorých umožnil vznik nelegálnych osád. Pozemky následne za tú istú cenu ponúkne súčasným užívateľom, ktorých nelegálne stavby v prípade, ak si pozemok do stanovenej doby neodkúpia, budú z pozemku odstránené.
  9. Štát nebude príspevok na bývanie automaticky vyplácať vlastníkom a nájomcom nehnuteľností, ale len ľuďom, ktorí si plnia svoje zákonné povinnosti a nepáchajú priestupkovú a trestnú činnosť bez ohľadu na vzťah k nehnuteľnosti.
  10. Štát zavedie opatrenia, ktoré zabezpečia, aby sociálne odkázaní ľudia už nemali sociálnu priestupkovú imunitu, ktorá im dnes umožňuje páchať priestupky bez postihu.