20120918-pontis
Logo Nadácie Pontis. (nadaciapontis.sk)

Fond pre transparentné Slovensko, najnovšia iniciatíva Nadácie Pontis, bude mať za cieľ podporiť transparentnosť, zdravé podnikateľské prostredie, etické správanie a znižovanie korupcie v oblasti spravovania vecí verejných. Fond už v tomto roku podporí sumou 50 000 eur mimovládne neziskovky, ktoré bojujú proti korupcii, klientelizmu a neetickému spravovaniu verejných záležitostí.

„Na Slovensku doteraz takýto fond chýbal. Jeho poslaním je podporiť watchdogové a analytické organizácie, ktoré sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie a zdravého podnikateľského prostredia nevyhnutného pre ekonomický rozvoj každej krajiny,“ uviedla poslanie fondu Beata Hlavčáková, programová riaditeľka Nadácie Pontis a výkonná riaditeľka Business Leaders Forum.

Zámerom fondu bude finančne podporovať už existujúce mimovládky, ktoré majú dostatočnú expertízu na vykonávanie kontroly vecí verejných a ktoré v tejto oblasti už dosiahli reálne výsledky. Financie budú môcť použiť najmä na podporu už fungujúcich projektov, ďalší rozvoj ich programov a na zabezpečenie finančnej udržateľnosti svojho fungovania. Termín na podanie prihlášok do fondu je pre tento rok 19. október, rozdelených bude 50 000 eur na dva až tri projekty.

Jedným z najväčších problémov mimovládnych organizácií na Slovensku je práve zabezpečovanie ich chodu z finančnej stránky. „V porovnaní s inými organizáciami majú sťažené podmienky financovania svojich aktivít aj kvôli nutnosti udržiavať si svoju nezávislosť,“ povedala Beata Hlavčáková.

Podpora neziskových organizácií, ktoré kontrolujú verejný sektor je však v záujme aj samotných podnikateľov, keďže korupcia a neetické správanie vo verejnom sektore vážne zhoršujú podnikateľské prostredie. V budúcnosti sa teda fond bude uchádzať o finančnú podporu „firiem, obchodných komôr či združení, ktorým záleží na rozvoji transparentnosti na Slovensku,“ podotkla Hlavčáková.

S iniciatívou na vytvorenie fondu prišla organizácia Business Leaders Forum, ktorá združuje obchodné spoločnosti, ktoré sa zasadzujú za zásady zodpovedného podnikania. Prvé financie do fondu poskytli firmy, ktoré sú členmi tejto organizácie, a to Západoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom, Heineken Slovensko, Accenture, Embraco Slovakia a Slovalco.

„Verím, že peniaze čo do fondu vložíme sa nám niekoľkonásobne vrátia v podobe lepších služieb pre občanov a podnikateľov v tejto krajine,“ vyjadril sa Peter Škodný, riaditeľ slovenskej pobočky firmy Accenture, jednej z prvých podporovateľov nového fondu.

Nadácia Pontis a donorské firmy sa zároveň zaviazali, že nebudú žiadnym spôsobom ovplyvňovať činnosť organizácií, ktoré podporí fond. Tým sa má zabezpečiť nezávislosť pri ich činnosti spojenej s kontrolou a obhajobou verejných záujmov.