20120913-kalinak
Minister vnútra SR Robert Kaliňák. (minv.sk)

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní má viacero prvkov, ktoré znižujú transparentnosť a vytvárajú podmienky pre korupciu. Najproblematickejším bodom sú tzv. strategické zákazky. Uviedli to viacerí vládni ministri v medzirezortnom pripomienkovom konaní k novele pripravenej ministrom vnútra Róbertom Kaliňákom.

Kaliňák pri uvedení svojich predstáv o zmenách vo verejnom obstarávaní hovoril, že zabezpečia rýchlejšie nakupovanie a bezprecedentnú transparentnosť. Nové prvky v obstarávaní mali zabezpečiť „efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, spojenú aj s posilnením súťažného princípu.“

Navrhované ustanovenia zákona týkajúce sa strategických zákaziek sa však okrem mimovládok nepáčia dokonca ani jeho kolegom vo vláde, ktorí ich paradoxne považujú za netransparentné.

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský uviedol, že navrhovaný mechanizmus strategických zákaziek „umožňuje bez akéhokoľvek zastierania korupciu a klientelizmus,“ čo je podľa jeho pripomienok „v rozpore s proklamovaným účelom novely.“

Strategickými zákazkami by mali byť tie, ktoré sú aspoň za 10 miliónov eur, slúžia na zabezpečenie verejného záujmu a za strategické ich označí vláda. Zároveň má ísť o zákazky ktorých cenu a podmienky nemožno presne určiť a ktorých zabezpečenie nie je bežne dostupné na trhu.

Ich podstatou má byť to, že neprebehne riadna verejná súťaž, ale štát len priamo osloví dodávateľov, ktorých si sám vyberie. Možnosť prihlásiť sa o zákazku budú síce mať aj iní dodávatelia, avšak nie za štandardných súťažných podmienok. Podľa Kaliňákových slov to má zabezpečiť, aby štát pre zložité a náročné zákazky sám vybral schopných dodávateľov.

Inštitút strategických zákaziek má byť úplnou novinkou a nepoužíva sa ani v iných krajinách Európskej únie. Ministerstvo hospodárstva ho žiada zásadne prepracovať a dať do súladu s európskym právom, prípadne ho úplne zrušiť. Umožnil by totižto vláde, aby „vynakladala veľké finančné prostriedky bez možnosti reálnej kontroly zo strany verejnosti,“ ako uvádza ministerstvo hospodárstva.

O zrušenie strategických zákaziek žiadajú aj iné ministerstvá, keďže podľa nich nemajú oporu v európskom práve a sú v rozpore s európskymi smernicami. Podľa názoru ministerstva pôdohospodárstva by tento mechanizmus mohol spôsobiť ťažkosti aj pri čerpaní prostriedkov z európskej únie, keďže vytvára „postupy, ktoré by mohli byť označené ako netransparentné.“