20120521-robertfico
Premiér Robert Fico. (GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Na dnešnom stretnutí s novinármi predstavil premiér Fico spolu s ministrom vnútra Kaliňákom zámer reformy štátnej správy, ktorú nazvali ESO - efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa. Jej výsledkom má byť zjednodušenie kontaktu občana so štátnymi úradmi, zníženie počtu úradov na miestnej a krajskej úrovni a v neposlednom rade úspora verejných financií až vo výške 700 miliónov eur.

„Vláda je presvedčená, že štát je veľmi drahý a pomerne neefektívny,“ uviedol Robert Fico na tlačovej konferencii k reforme ESO. 

Fico chce využiť súčasnú situáciu, keď nemá koaličného partnera, a nie je teda pri reforme štátnej správy viazaný na politické dohody.

Zjednodušenie kontaktu občana s úradmi

Jedným z hlavných zámerov reformy ESO je zabezpečiť, aby občania mali zjednodušený kontakt so štátnou správou. Štát „bude podstatne bližšie k občanovi ako doteraz,“ uviedol premiér.

Za týmto účelom budú na úrovni okresov vytvorené jednotné kontaktné pracoviská, cez ktoré bude možné vybaviť všetky veci na úrovni miestnej štátnej správy.

Bude tiež vytvorené pravidlo „jedna informácia stačí“. To znamená, že ak ste štátnym úradom už poskytli nejakú informáciu, tak ju štát nebude od vás znova požadovať, ale nájde si ju sám vo svojich archívoch.

Minister vnútra Kaliňák povedal, že priemerný občan minie na kontakt so štátom za celý život 1500 eur a 51 dní dovolenky. Po dokončení reformy ESO očakáva, že občan ušetrí cez 600 eur a 25 dní dovolenky.

Zníženie počtu štátnych úradov a úspora verejných zdrojov

Ďalším zámerom reformy ESO je zredukovať štátnu správu na miestnej a krajskej úrovni. Podľa vládnych zámerov bude počet úradov do roku 2014 znížený zo súčasných 613 na 79.

Prvý krok už vláda schvália, keď predložila do parlamentu zákon, ktorým sa od 1. januára 2013 zruší špecializovaná štátna správa na úrovni krajov.

Druhým krokom, ktorý bude zavedený od roku 2014, bude úplné odstránenie miestnej štátnej správy, okrem obvodných úradov. Zároveň budú vytvorené nové úrady, tzv. okresné úrady, ktorí prevezmú miestnu štátnu správu.

„Tieto okresné úrady budú pokrývať celú miestnu štátu správu, ktorá je dnes realizovaná na území obvodu alebo okresu viacerými miestnymi štátnymi orgánmi. Preto dôjde k zrušeniu špecializovanej štátnej správy aj na úrovni miestnej a všetky tieto orgány budú skoncentrované pod okresný úrad,“ vysvetlil Fico.

Podľa ministra vnútra bude po novom štát poskytovať „viac za menej peňazí.“ Podľa jeho vyjadrení pomocou reformy ESO štát ušetrí na svojich nákladoch do roku 2016 spolu až 700 miliónov eur.

Reforma nemusí skutočne pomôcť, varuje opozícia a odborníci

Opoziční poslanci a odborníci na štátnu správu varujú, že vládna reforma nemusí priniesť zásadné zmeny do fungovania štátnej správy.

Jedným s najdôležitejších bodov, ktorí už dlhodobo žiadajú odborníci na štátnu správu vyriešiť, je politizácia štátnych úradov. Je známym faktom, že úradníci podliehajú straníckemu tlaku a tiež politickým čistkám po zmene vládnej garnitúry, čo znemožňuje objektívny a nezávislý výkon štátnej správy. Politické strany tiež často obsadzujú do úradov neodborníkov.

Vláda pri svojom zámere taktiež nevyčíslila očakávaný dopad reformy na počet štátnych zamestnancov. Problémovým bodom reformy teda môže byť to, že vláda nemá za cieľ prepúšťať úradníkov, čím by sa reforma mohla prakticky zmeniť len na presúvanie a zmenu tabúľ s názvami úradov.

Otázne sú taktiež náklady na vykonanie reformy, ktoré vláda rovnako nevyčíslila, a plánuje ich pokryť len z bežných rozpočtových prostriedkov.