20120814-uplatky-neberiem
Logo novej kampane LOZ. (loz.sk)
Lekárske odborové združenie včera naštartovalo protikorupčnú kampaň s názvom Ďakujem, úplatky neberiem! Tá má za cieľ osloviť čo najviac lekárov, aby nosením odznaku kampane verejne vyhlásili, že od svojich pacientov neberú úplatky. Zoznam lekárov, ktorí sa ku kampani pridajú, bude zverejnený aj na internete.

„Cieľom kampane je zlepšiť vzťah lekára a pacienta a zabezpečiť transparentnejšie prostredie v zdravotníctve. Chceme presvedčiť čo najväčší počet našich kolegov, lekárov, aby verejne deklarovali, že úplatky neberú,“ uviedol k cieľu protikorupčnej kampane predseda LOZ Peter Visolajský.

Lekári, ktorí sa ku kampani pripoja, budú nosiť na svojich plášťoch odznaky s názvom kampane: Ďakujem, úplatky neberiem! Lekárske odborové združenie taktiež na svojej webovej stránke zverejní zoznam všetkých lekárov, ktorí sa ku kampani pripoja, aby si pacienti mohli „nájsť lekára, ktorí úplatky neberie, alebo si preveriť svojho lekára, či sa prihlásil k výzve,“ vysvetlil Visolajský.

Súčasťou kampane je aj snaha lekárskych odborárov zaviesť protikorupčnú linku, kde by pacienti mohli nahlásiť korupciu u lekárov a dostali by inštrukcie, ako v takýchto prípadoch postupovať. Odborári požiadali o pomoc so zavedením linky ministerstvo vnútra, ktoré túto vec postúpilo ministerstvu zdravotníctva.

Ministerstvo zdravotníctva k tomuto vyhlásilo, že protikorupčná linka je už zriadená, avšak ľudia si mýlia jej účel, keďže na nej žiadajú informácie netýkajúce sa korupcie. „Za posledné obdobie sme mali iba tri prípady, ktoré sme posunuli aj orgánom činným v trestnom konaní,“ uviedlo ministerstvo. LOZ reagovalo, že sa pripojí k oboznamovaniu pacientov s touto linkou a jej účelom.

Okrem korupcie radových lekárov sa LOZ zaoberá aj riešením korupcie na úrovni manažmentu nemocníc. Na riešenie tejto problematiky lekárski odborári ešte začiatkom toho roka vypracovali komplex opatrení. „Súbor opatrení sme zaslali riaditeľom nemocníc na diskusiu, avšak doteraz sme odpoveď od žiadneho nedostali,“ povedal Peter Visolajský. Predseda LOZ podotkol, že tieto opatrenia znovu zašlú novým riaditeľom nemocníc, a chceli by ich v budúcnosti predstaviť v podobe návrhu zákona.