20120811 jihocinske more
Letecký pohled na město San-ša v souostroví Paracel na sporném území, které čínská vláda považuje za část provincie Chaj-nan. Americké ministerstvo zahraničí nedávno vyzvalo země v regionu, zejména Čínu, aby se při řešení sporů v moři držely mezinárodního práva a norem. (STR/AFP/GettyImages)

Spojené státy vyzvaly zainteresované země v Jihočínském moři, zejména Čínu, aby se při řešení konfliktů o sporná území řídily mezinárodními úmluvami. Podle Spojených států si Čína stále agresivněji nárokuje území regionu, a tím stupňuje napětí.

Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Patrick Ventrell v prohlášení z  3. srpna uvedl, že napětí v Jihočínském moři roste a obzvlášť zmínil konfrontační přístup, který při řešení územních a námořní sporů uplatňuje Čína.

„V posledním vývoji na sporném území pozorujeme neustálou konfrontační rétoriku, neshody kvůli využívání zdrojů, donucovací ekonomické prostředky a incidenty kolem útesu Scarborough, včetně využívání zábran k odepření přístupu," praví se v prohlášení.

Filipínský ministr obrany Voltaire Gazmin minulý týden uvedl, že čínští rybáři zablokovali ústí laguny při útesu Scarborough pomocí lan a bójí, aby zabránili vstupu ostatním rybářům.

Na Scarboroughský útes si činí nárok Filipíny, Čína i Tchaj-wanu. Místo se nachází v blízkosti obchodních námořních cest a leží asi 160 kilometrů od hlavního filipínského ostrova Luzon. Nejbližší uznávané čínské teritorium se nachází přibližně 650 kilometrů směrem na západ.

V americkém prohlášení se také zmiňuje město San-ša na malém ostrově v souostroví Paracel, které leží přibližně ve stejné vzdálenosti od Vietnamu i od Číny. Nyní si na něj dělají nároky oba státy. Čína město s velkou slávou vyhlásila 24. července za svoje správní centrum pro okolní region a má se na něm nacházet posádka čínské armády. Vietnam i Filipíny podaly proti jednání Číny diplomatický protest.

Americký senátor John McCain vydal 24. července prohlášení, ve kterém nazývá čínský pohyb „zbytečně provokativní“ a zmínil, že takové akce jen posilují obavy ostatních zemí v regionu z čínských „expanzivních územních nároků“.

Ventrell také připomněl americkou neutralitu v teritoriálních sporech a dodal: „Věříme, že státy v této oblasti budou spolupracovat a diplomaticky vyřeší spory bez nátlaku, zastrašování, hrozeb a použití síly.“

Čínský režim vydal prostřednictvím mluvčího ministerstva zahraničí Čchin Kanga typickou odpověď, že Spojené státy „naprosto ignorují fakta“ a vysílají „špatný signál“ tím, že Čínu žádají, aby při svých námořních ambicích dodržovala mezinárodní právo.

 

Přístup založený na pravidlech

Podle mezinárodních pravidel by se při územních sporech měla používat Úmluva OSN o námořním právu (UNCLOS).

Bezpečnostní analytik Carl Baker z washingtonského Centra pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) říká, že americké prohlášení potvrzuje stanovisko USA ve prospěch stávajících mezinárodních norem.

Baker v telefonním rozhovoru uvedl, že regionální uskupení typu ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie) nejsou schopná územní spory vyřešit, zatímco UNCLOS, která vytyčuje námořní území podle vzdálenosti k pozemní základně státu (nejbližší vyhrává), řešení nabízí. „Je to nejlepší způsob, jak vyřešit spor způsobem, který uspokojí každého," uvedl.

Zmiňuje, že pokud jednotlivé země nezvolí přístup založený na pravidlech, ponechá to otevřené dveře pro šikanu. „Pokud to tak neuděláte, je to v podstatě mocenská hra Číny a ustanovení města San-ša jako (čínského) správního centra je jistě krok tímto směrem," vyjádřil se Baker.

 

small United Kingdom

 

Čtěte také:

Pro USA přichází kritický okamžik v obranné strategii v Pacifiku