20120622-nrsr
Hlavná budova NR SR. (foto: nrsr.sk)
V dnešnom hlasovaní poslanci Národnej rady schválili vládnu novelu zákona o sociálnom poistení, ktorou došlo k výrazným zásahom do dôchodkového systému. Vládny Smer hovorí o stabilizácii dôchodkov a ochrane sporiteľov, kým opozícia túto novelu považuje za jedno z najhorších rozhodnutí, ktoré povedie ku kolapsu dôchodkového systému.

Podstatou vládnej novely dôchodkov je predovšetkým posilnenie prvého piliera, reprezentovaného štátnou Sociálnou poisťovňou, a oslabenie druhého piliera reprezentovaného individuálnym sporením ľudí v dôchodcovských správcovských spoločnostiach.

Podľa názoru vlády táto novela splní svoj cieľ, ktorým je „zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti dôchodkového systému.“ Úplne opačný názor majú opozičné parlamentné strany, ktoré vládnu novelu považujú za hrubé okresanie úspor ľudí, čím sa má dôjsť k zvyšovaniu tlaku na štátne dôchodky a postupnému kolapsu celého dôchodkového systému.

Novela zákona o sociálnom poistení prešla po niekoľkodňovej kontroverznej rozprave, účinná bude od 1. septembra tohto roku. Jedným z rozporných bodov tejto novely je aj to, že bola prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní, čím bola podľa opozičných poslancov znemožnená široká odborná diskusia a nebolo možné riadne podávať pripomienky k zákonu.

Napriek rozporuplnej dôchodkovej novele vyjadril Robert Fico spolu s ministrom práce Richterom, že by uvítali zakotvenie dôchodkového systému vo forme ústavného zákona, aby nedochádzalo k jeho častým zmenám. Na to však bude vláda potrebovať dohodu aj s opozíciou, keďže na schválenie ústavného zákona je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.

Aké zmeny v dôchodkoch nastanú?

Zmeny v dôchodkovom systéme sa budú týkať predovšetkým druhého piliera, vstup do ktorého bude po novom dobrovoľný, a toto rozhodnutie bude možné spraviť až do veku 35 rokov.

Jednou z najzásadnejších zmien bude zníženie príspevkov do druhého piliera zo súčasných 9 % hrubej mzdy na 4%. Sporiteľ si však bude môcť z vlastnej vôle a na vlastné náklady zvýšiť príspevky do druhého piliera, avšak daňovo zvýhodnené bude len zvýšenie o 2 % hrubej mzdy. Zároveň dôjde k zvýšeniu príspevkov do prvého piliera z 9 na 14 %. Dôjde teda k výraznému posunu k posilneniu prvého piliera na úkor druhého piliera.

Opozícia však schválila aj pozmeňovací návrh Ľudovíta Kaníka z SDKÚ-DS, na základe ktorého sa od roku 2017 bude zvyšovať príspevok do druhého piliera o 0,25 % ročne, a to až do výšky 6 %.

V súvislosti so zmenami v druhom pilieri dôjde aj k jeho otvoreniu, keď od októbra tohto roku do januára 2013 bude možný dobrovoľný výstup a vstup do druhého piliera. Vláda predpokladá výstup 60 000 ľudí a vstup 10 000 ľudí.

Zároveň budú zmenené fondy v druhom pilieri, po novom sa budú povinne vytvárať len dva, a to jeden garantovaný a jeden negarantovaný. V garantovaných fondoch dôjde k predĺženiu obdobia, počas ktorého sa budú garancie sledovať, a to z 1 roku na 10 rokov.

Zmeny nastanú aj v odplatách pre dôchodcovské správcovské spoločnosti, ktorým sa zvýši odmena za zhodnotenie majetku sporiteľov zo súčasných 5,6 % na 10 %.

Vláda hovorí o stabilizácii systému a ochrane ľudí

 „Vítame rozhodnutie poslancov Národnej rady SR, pretože chráni obrovské množstvo ľudí,“ povedal Fico po odhlasovaní vládnej novely. Podľa premiérovho názoru je druhý dôchodkový pilier nevýhodný pre ľudí s príjmom pod 1000 eur mesačne, čiže zhruba pre 81 % ľudí. Taktiež tvrdí, že druhý pilier je nevýnosný a v skutočnosti pripravuje ľudí o peniaze, na rozdiel od prvého piliera, kde dôchodky stúpajú.

„Som presvedčený o tom, že je to dobrá správa pre Slovensko,“ uviedol minister Richter po hlasovaní v parlamente. Minister vyhlásil, že vládna novela zabezpečí dlhodobú udržateľnosť penzijného systému a napravuje nedostatky vzniknuté pri zavedení druhého piliera.

Opozícia hovorí o najhoršom rozhodnutí a likvidácii budúcich dôchodkov

Jeden z hlavných problémov vládnej novely má byť podľa opozičných poslancov to, že súčasná populácia starne, čím sa v budúcnosti zvýši počet dôchodcov a zníži počet ľudí prispievajúcich do prvého piliera, čo povedie ku kolapsu penzijného systému. Práve preto chce opozícia zachovať silný druhý pilier, aby nebol priveľký tlak na štátne dôchodky a aby si každý mohol nasporiť na svoj vlastný dôchodok.

Predseda SDKÚ-DS Pavol Frešo vyjadril svoj zámer nevzdať boj za druhý pilier a v budúcnosti presadzovať svoju predstavu o dôchodkovom systéme: „Aj keď sme prehrali bitku, aj keď sporitelia prehrali bitku, tak budeme vo vojne pokračovať ďalej. Pokiaľ to len trochu bude možné, tak vrátime všetky veci tam, kde boli pred účinnosťou tohto zákona.“

Šéf KDH Ján Figeľ označil vládny zákon za jedno z najhorších rozhodnutí vlády, ktoré negatívne ovplyvní nielen budúce dôchodky, ale aj stav ekonomiky a zamestnanosť.

Rovnako kritizoval novelu Béla Bugár z Mostu-Híd: „Prijatie tohto zákona je zlá správa pre Slovensko, práve preto, lebo získané peniaze z druhého piliera chcú použiť na zaplátanie dier z dôb prvej Ficovej vlády. Je to zároveň zlá správa pre sporiteľov, pre budúcich dôchodcov v druhom pilieri - odteraz budú žiť v neistote ohľadne svojich dôchodkov.“

„Tesne pred voľbami Robert Fico sľuboval, že príspevky do II. piliera meniť nebude. Celé to bolo klamstvo. Presne také isté, ako všetky sľúbené istoty, z ktorých sa vykľuli rany istoty,“ zhrnul svoj postoj k schváleným zmenám Richard Sulík z SaS.