20120808-fico
Predseda vlády Robert Fico. (foto: gov.sk)

Na včerajšom mimoriadnom rokovaní vlády Ficov kabinet odobril návrh na novelizáciu exekučného poriadku, ktorou by sa mala zaviesť čiastočná exekučná imunita štátu. Novelu chce vláda predložiť v skrátenom legislatívnom konaní na prebiehajúcu schôdzu parlamentu, mala by prejsť v najbližších dňoch.

Návrh novely exekučného poriadku je reakciou vlády na minulotýždňový verdikt ústavného súdu, ktorý absolútnu exekučnú imunitu štátu označil za protiústavnú. „Neexistujú žiadne bariéry, ktoré by zabránili bezbrehej exekúcii štátneho majetku,“ uviedol Robert Fico na dnešnej tlačovke po zasadnutí vlády. Rýchlou novelou chce vláda predísť tomu, aby sa exekútori mohli „vrhnúť na štátny majetok.“

Navrhovaná novela má byť kompromisom medzi záujmami štátu na ochrane jeho majetku a právom súkromných osôb na zaplatenie ich pohľadávok voči štátu. „Považujeme toto rozhodnutie, ktoré sme dnes prijali, za vyvážené,“ povedal k navrhnutej novele premiér.

„Tento návrh musíme schváliť v skrátenom legislatívnom konaní, pretože inak štátu hrozia veľké hospodárske škody,“ odôvodnil predseda vlády zrýchlený proces pri novelizácii exekučného poriadku. Fico chce novelu bezodkladne predložiť na práve prebiehajúcu schôdzu parlamentu a myslí si, že návrh prejde veľmi rýchlo, možno už zajtra.

Exekučná imunita štátu nebude mať absolútny charakter ako doteraz

Minister spravodlivosti Tomáš Borec k predkladanej novele exekučného poriadku povedal, že ústavný súd síce zakázal absolútnu exekučnú imunitu štátu ako poškodzujúcu veriteľov štátu, ale zároveň zdôraznil to, že „nález ústavného súdu zároveň aj konštatuje, že štát má právo na určitú mieru exekučnej imunity.“

Minister prišiel s riešením, ktoré zavádza dva druhy exekučnej imunity štátu, ktoré budú pôsobiť súčasne – absolútnu imunitu a relatívnu imunitu.

Absolútnou exekučnou imunitou bude chránený len presne vymedzený majetok štátu, a ten nebude môcť byť zexekvovaný za žiadnych okolností. Pôjde najmä o nehnuteľný majetok štátu, príjmy štátneho rozpočtu, cenné papiere vo vlastníctve štátu a ďalší zákonom stanovený majetok.

Pod relatívnu exekučnú imunitu bude spadať všetok ostatný majetok štátu. Ten bude môcť byť zexekvovaný na príkaz súdneho exekútora, avšak štát sa proti exekúcii bude môcť brániť na súde. Ak bude súd toho názoru, že daný majetok je nevyhnutne potrebný pre chod inštitúcie o ktorej majetok ide, exekúciu zakáže. V opačnom prípade exekúciu súd povolí.

„Hľadali sme a podľa môjho názoru sme našli tú správnu rovnováhu medzi tým, že štát má byť na jednej strane chránený vzhľadom na jeho nezastupiteľné funkcie, a na druhej strane aby aj tí, ktorí majú oprávnené pohľadávky voči štátu, mohli byť uspokojení,“ zhrnul svoje stanovisko k novele exekučného poriadku Tomáš Borec.