20120602-pollak
Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák. (gov.sk)
Miroslav Pollák, splnomocnenec vlády pre rómske komunity, vydal včera vyhlásenie, v ktorom navrhuje vybudovať na košickom sídlisku Luníku IX niekoľko vzorových bytoviek, v ktorých by bývali len platiaci nájomníci. Sľubuje si od toho, že to vyvolá pozitívny trend na tomto neslávne známom sídlisku.

Miroslav Pollák vo svojom vyhlásení uviedol, že má silný záujem znovu rokovať s mestom Košice na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá by mala pre riešenie dlhodobo nepriaznivej situácie na Luníku IX navrhovať systémové opatrenia.

Jedným z opatrení, ktoré splnomocnenec navrhuje vykonať, je zrealizovať výstavbu niekoľkých „vzorových bytových domov, ktoré by obývali platiaci nájomníci a tento príklad by predstavoval čiastočný pozitívny trend na tomto sídlisku.“

Pollák týmto zrejme zamýšľa nastoliť medzi rómskymi komunitami na košickom sídlisku atmosféru, ktorá bude motivovať k zodpovednému postoju k plneniu si svojich povinností, keďže by mal byť zavedený systém, ktorý odmeňuje platičov a nenahráva neplatiacim obyvateľom.

Pollák vydal svoje vyhlásenie v súvislosti so súčasnou havarijnou situáciou na Luníku IX, kde od stredy 1. augusta netečie pitná voda a obyvatelia sú zásobovaní len prostredníctvom cisterien. Toto bolo spôsobené odstávkou vody z dôvodu podozrenia z úniku vody z domových prípojok.

Voči vzniknutej havarijnej situácii a odstávke vody sa Rómovia rázne ohradili, keď podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za trestný čin všeobecného ohrozenia. Rómovia zároveň tvrdo kritizoval Miroslava Polláka pre jeho údajnú nečinnosť pri riešení ich problémov a žiadajú Róberta Fica o jeho odvolanie.

Vládny splnomocnenec vyhlásil, že vzniknutú situáciu treba riešiť komplexným spôsobom a vyzval zástupcov mesto Košice, aby „pri riešení problémov na Luníku IX zvolili cestu prijímania systémových opatrení, a nielen riešenia akútnych havarijných situácií.“