20120802 prokuratura
Budova Generálnej prokuratúry SR. (foto: wikipedia.org)
Na dnešnom tlačovom brífingu oznámil Úrad špeciálnej prokuratúry, že v pondelok 30. júla podala špeciálna prokuratúra obžalobu voči známemu zemplínskemu podnikateľovi Mikulášovi Varehovi na Špecializovaný trestný súd. Vareha čelí obžalobe z daňových trestných činov, pričom podľa prokurátorov mal štátu spôsobiť škodu až vo výške 58 miliónov eur.

 

„Skutkové okolnosti tejto daňovej trestnej činnosti sú pomerne rozsiahle, konkrétne sú popísané na 16 stranách obžaloby,“ uviedol na brífingu Ján Šanta, prokurátor Odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry.

Vareha mal podľa obžaloby nezaplatením dane a uplatňovaním nadmerného odpočtu DPH ukrátiť štátny rozpočet o sumu prevyšujúcu 58 miliónov eur. Šanta povedal, že ide o pomerne veľký prípad, pričom v jeho vlastnej 20-ročnej prokurátorskej praxi by ho označil za „rekordný“.

Šanta uviedol, že Varehovi v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody 7 až 12 rokov, avšak stále je možné, podľa okolností prípadu, zvýšenie hornej hranice trestnej sadzby až na 16 rokov. Varehovi môže  byť taktiež súbežne uložený aj peňažný trest.

Vyšetrovanie Mikuláša Varehu sa začalo ešte v minulom roku, keď mu bolo 1. marca vznesené obvinenie. Vareha sa v súčasnosti nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Šanta uviedol, že súd by mohol na jeseň predbežne prejednať obžalobu a vytýčiť termín hlavného pojednávania. Pôjde však o náročný prípad, keďže už doteraz bolo vo veci vypočutých okolo 600 svedkov.


Deklaroval fiktívne obchody

Podľa obžaloby mal Vareha v rokoch 2008 až 2011 deklarovať falošnými dokladmi fiktívne obchody medzi svojimi 11 spoločnosťami, keď simuloval obrovské objemy obchodu s lykožrútom a tzv. euroočkami, čo sú štiepne prúty jabloní.

Varehove spoločnosti takto deklarovali obchod s viac ako 414 miliónom kusmi lykožrúta, čo je podozrivý objem, keďže na porovnanie Štátne lesy SR ročne zozbierajú vo všetkých svojich lapačoch na lesoch po Slovensku ročne 62 až 452 miliónov kusov lykožrúta.

Veľké podozrenie vyvolával aj Varehom deklarovaný spôsob zberu lykožrúta, ktorého jeho firmy mali zbierať „metličkami, škrabkami a vedierkami.“ Prokurátor Šanta k tomu uviedol, že „odborné inštitúcie sa vyjadrili, že takýto zber lietajúceho chrobáka absolútne nepoznajú.“

Hmlistý bol taktiež Varehom uvádzaný spôsob využitia lykožrútov, keďže nimi mal kŕmiť bažantov, ktorých však nemal nikde registrovaných.

Rovnako podozrivý bol prokuratúre aj deklarovaný objem obchodov s euroočkami, kde Varehove firmy mali dosiahnuť obchody v celkovom objeme nad 55 miliónov kusov euroočiek. Avšak v bežnej praxi sú obchody s euroočkami limitované rádovo len na tisíce kusov, pričom obchod s nimi podlieha prísnym podmienkam a registrácii.