20120731-lubos-sirota
Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Ľuboš Sirota.
Na včerajšej tlačovej konferencii k pripravovanej novele zákonníka práce vyjadrila Republiková únia zamestnávateľov svoje výhrady k tomuto legislatívnemu zámeru. Zamestnávatelia tvrdia, že navrhované zmeny zlikvidujú flexibilitu slovenského pracovného trhu a zvýšia počet nezamestnaných o 35 až 50 tisíc osôb. Preto žiadajú túto novelu odložiť.

 

Marián Jusko, prezident RÚZ na tlačovke uviedol, že súčasný zlý výhľad na vývoj zamestnanosti a celkovú nepriaznivú situáciu na trhu práce by novela zákonníka práce ešte zhoršila, čo je podľa zamestnávateľov „veľmi vážny dôvod na to, aby tieto opatrenia, ktoré postihujú flexibilitu pracovného trhu, boli minimálne odložené.“

„RÚZ novelu vníma ako bezprecedentný útok na slovenský pracovný trh,“ povedal viceprezident RÚZ Ľuboš Sirota. Pripravované zmeny, ktoré sa majú dotknúť práce nadčas, pružného pracovného času, odstupného a ďalšie novinky v novele zákonníka práce spolu so zavedením odvodov pre dohodárov považuje za likvidáciu flexibility v zamestnávaní, ktorá bola „jednou z mála výhod slovenského pracovného trhu.“

„Sme si istí, že príde k poklesu pracovných miest, to znamená k zvýšeniu nezamestnanosti,“ uviedol Sirota k predpokladaným následkom novely zákonníka práce. Zamestnávatelia už aj prišli s prvými odhadmi, ktoré hovoria, že by došlo k ohrozeniu 35 až 50 tisíc pracovných miest.

Novela zákonníka práce by po svojom schválení nadobudla účinnosť od januára 2013.

Čo má priniesť novela zákonníka práce?

V prvom rade sa má znova zaviesť súbeh výpovednej doby a odstupného, čo podľa zamestnávateľov povedie k zvyšovaniu nákladov na prepúšťanie zamestnancov, a tým pádom nebude motivovať zamestnávateľov k tvorbe nových pracovných miest.

Ďalšia zmena má nastať v obmedzení tzv. reťazenia pracovného pomeru. Znamená to, že bude možné uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú najviac len na dva roky, a bude ho možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť počas dvoch rokov najviac dvakrát. Doteraz bolo možné dohodnúť pracovný pomer až na dobu troch rokov a predĺženie alebo jeho opätovné uzatvorenie bolo možné vykonať počas doby troch rokov až trikrát.

Novela zákonníka práce sa má taktiež dotknúť práce nadčas, keďže obmedzí jej rozsah nariadený zamestnávateľom zo súčasných 150 na 100 hodín ročne. Obmedzené budú aj možnosti zamestnávateľa zaviesť pružný pracovný čas, keďže na to bude potrebovať súhlas zástupcov zamestnancov.

Zmenená má byť aj definícia závislej práce, a to takým spôsobom, ktorý má za cieľ obmedziť spoluprácu subjektov v režime občianskeho a obchodného zákonníka, a zaviesť dominanciu pracovného pomeru, napr. na úkor pomerne rozšírenej tzv. práce na živnosť.