Více než 5 000 praktikujících Falun Gongu demonstrovalo ve Washingtonu D. C. za vystupování z Komunistické strany Číny. (The Epoch Times)
Více než 5 000 praktikujících Falun Gongu demonstrovalo ve Washingtonu D. C. za vystupování z Komunistické strany Číny. (The Epoch Times)
 
Více než 5 000 příznivců Falun Gongu demonstrovalo 13. července před kapitolem ve Washingtonu D. C. za ukončení pronásledování Falun Gongu v Číně a na podporu vystupování z Komunistické strany Číny a z jejích podřízených organizací. S projevy vystoupili i významní politici, jiní poslali na akci písemné zdravice.

V průběhu demonstrace veřejně oznámilo 19 Číňanů své vystoupení z komunistické strany. Čínské vydání Epoch Times, Ta-ťi-jüan (Dajiyuan) vydalo zprávu, že stále víc Číňanů vystupuje ze strany. Vystoupení často vyhlašují poté, co přečetli dokument „Devět komentářů o komunistické straně" a poté, co se dozvěděli nezkreslená fakta o vládních represích proti Falun Gongu. Dosud vystoupilo z Komunistické strany Číny a jejích přidružených organizací více než 120 milionů Číňanů. Tato velká vlna výstupů se čínsky nazývá Tchuej-tang (Tuidang) a vzbudila mimo jiné, teké pozornost politiků, kteří přišli přivítat "probouzení se čínského lidu".

Zodpovědný činitel soudního obvodu Montgomery County, Ike Leggett, pochválil v dopise osm obyvatel Marylandu čínského původu za jejich angažovanost, se kterou se jim podařilo přimět čínské turisty k zaujmutí stanoviska a odsoudit hrůzné činy čínské komunistické strany. Prohlásil, že jejich práce je odrazem amerických hodnot demokracie a svobody. Touto svou činností také přispěli ke světovému míru.

V průběhu demonstrace oznámilo 19 Číňanů veřejně své vystoupení z komunistické strany. (The Epoch Times)
V průběhu demonstrace oznámilo 19 Číňanů veřejně své vystoupení z komunistické strany. (The Epoch Times)
Viceprezident Evropského parlamentu Edward McMillan-Scott, poslankyně za Litvu Laima Liucija Andrikienė a poslanec za Estonsko Tunne Kelam napsali společný dopis uznání centru pro vystupování z komunistické strany „Global Service Center for quiting the Chinese Communist Party". V dopise uvedli, že „Devět komentářů o komunistické straně" ukázalo celému světu pravou tvář komunistické strany. Vlna vystupování dala čínskému lidu šanci osvobodit se od diktatury komunismu a vykročit vstříc lepší budoucnosti.

Ředitelka institutu pro náboženství a demokracii „Institute on Religion and Democracy" Faith McDonnellová pronesla na demonstraci projev, ve kterém uvítala vlnu vystupování ze strany. Varovala, že i jiné země a národy, včetně Ameriky, mohou být komunistickým režimem ošáleny. Také vyjádřila naději, že přítomní budou i ve svém okolí mluvit o pronásledování a uvědomí si, v jak svobodné společnosti všichni žijí.

Ředitelka institutu pro náboženství a demokracii Institute on Religion and Democracy Faith McDonnellová. (The Epoch Times)
Ředitelka institutu pro náboženství a demokracii Institute on Religion and Democracy Faith McDonnellová. (The Epoch Times)
 
Kongresman z Texasu Ted Poe ve svém projevu kritizoval čínskou vládu za to, že na rozdíl od jiných vlád je jediným zájmem čínské vlády kontrolovat svůj lid a udržet si absolutní moc v zemi. Podle jeho slov je kruté pronásledování pokojných příznivců Falun Gongu dílem vlády, která opovrhuje lidskými právy. Nakonec zdůraznil, že všechny ohavné činy čínské komunistické strany budou v blízké budoucnosti stíhány a náležitě potrestány.

Suzanne Scholteová, prezidentka „Defense Forum Foundation", ve svém projevu ocenila statečný, pokojný a vytrvalý postoj příznivců Falun Gongu vůči pronásledování čínského režimu, což právě čínské lidi motivuje k vystupování z komunistické strany. Volání po rozpuštění komunistické strany je čím dál hlasitější. Lidé pochopili, že Čína nemůže být velkolepou a mírumilovnou zemí, dokud jí vládne komunistická strana. Na konci proslovu uvedla, že lidé by měli spolupracovat na ochraně práv příznivců Falun Gongu, aby mohly být pronásledování a represe ukončeny.

Kongresman z Texasu Ted Poe. (The Epoch Times)
Kongresman z Texasu Ted Poe. (The Epoch Times)
 Suzanne Scholteová, prezidentka Defense Forum Foundation. (The Epoch Times)
Suzanne Scholteová, prezidentka Defense Forum Foundation. (The Epoch Times)Originální článek v čínštině: 美國議員政要等「7.20」聲援中國民眾退黨潮

small Germany


Čtěte také:

Perzekuce Falun Gongu čínským komunistickým režimem: počet úmrtí za rok 2011 (video)