20120704-najvyssi-sud
Budova Najvyššieho súdu SR. (foto: www.supcourt.gov.sk)

Sudca Najvyššieho súdu SR Jozef Štefanko v pondelňajšom rozhovore pre Hospodárske noviny otvorene hovoril o korupcii a kupovaní verdiktov na Najvyššom súde. Tieto jeho vyjadrenia budú preverované Úradom boja proti korupcii a špeciálnou prokuratúrou.

Štefanko v rozhovore pre hospodárske noviny povedal, že na najvyššom súde dochádza k účelovej manipulácii so súdnymi spismi, kupovaniu súdnych rozhodnutí a silným vplyvom finančných skupín. Pre nespokojnosť s týmito pomermi Štefanko už osem mesiacov nepojednáva.

„Finančné skupiny majú rozdelených jednotlivých sudcov,“ uviedol Štefanko, tvrdiac, že korupcia je prítomná najmä v obchodnoprávnom kolégiu našej najvyššej súdnej inštancie. Na podporu svojich tvrdení však neuviedol nijaké dôkazy, ani nikdy v tejto veci nepodal trestné oznámenie.

Najvyšší súd tvrdenia o korupcii odmieta

„To je úplne vylúčené, táto inštitúcia je pod takou kontrolou, pracujú senáty, nie samosudcovia a je tam kontrola z oboch strán – žalobca aj žalovaný. Ak má také skúsenosti, tak asi hovorí za seba, ja ako predseda kolégia som nič také ani nepočul a mám prehľad o všetkých rozhodnutiach,“ uviedol predseda obchodnoprávneho kolégia najvyššieho súdu Juraj Seman.

Predseda najvyššieho súdu Štefan Harabin na margo tvrdení svojho kolegu uviedol, že o korupcii mal informovať relevantné orgány: „Každý sudca, ktorý má akékoľvek informácie o korupčnom správaní, aj svojich kolegov, je povinný ako znalý práva okamžite podať oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.“

Ministerstvo spravodlivosti dalo vec preveriť

„Ministerstvo spravodlivosti SR konzultovalo prípad s Úradom špeciálnej prokuratúry. Podľa informácií od špeciálneho prokurátora uverejnené výroky preverí Úrad boja proti korupcii Prezídia policajného zboru SR, ktorý v najbližšom čase predvolá pána Štefanka a rozhodne o ďalšom postupe,“ uviedol tlačový odbor ministerstva.

Ministerstvo zároveň zdôraznilo, že ak sa nájdu akékoľvek dôkazy o korupčných praktikách na súdoch, nikto sa nevyhne disciplinárnemu konaniu a „minister spravodlivosti bude konať v súlade so zákonom bez ohľadu na to, o aký súd, respektíve sudcu pôjde.“

Znepokojené je aj Združenie za otvorenú justíciu a Lucia Žitňanská

Združenie za otvorenú justíciu vyjadrilo znepokojenie nad tým, že predseda najvyššieho súdu 8 mesiacov neriešil to, že Jozef Štefanko na protest proti súdnym praktikám neviedol pojednávania, čím spôsoboval na najvyššom súde prieťahy v konaniach.

Katarína Javorčíková zo ZOJ tiež žiada, aby Štefankove tvdenia boli riadne a plne preskúmané príslušnými orgánmi. „Takéto výroky vážne narúšajú dôveru a rešpekt k najvyššej súdnej inštancii a je povinnosťou všetkých kompetentných orgánov, aby prispeli k ich rýchlemu a čo najobjektívnejšiemu prevereniu,“ uviedla Javorčíková.

K sporným vyjadreniam o pomeroch na najvyššom súde sa vyjadrila aj bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá žiada, aby bola táto situácia prejednaná na pôde ústavnoprávneho výboru Národnej Rady: „Vyžaduje si to zaujať postoj. Sú to veci, ktoré si medzi sebou právnická obec hovorí dlho a teraz sme si to vypočuli priamo z úst jedného zo sudcov. Je to signál katastrofálnej situácie na Najvyššom súde.“