Poslanci Evropského parlamentu drží transparenty po účasti v hlasování o dohodě ACTA v Evropském parlamentu, Štrasburk, Francie, 4. července 2012. (Frederick Florin / AFP / GettyImages)
Poslanci Evropského parlamentu drží transparenty po účasti v hlasování o dohodě ACTA v Evropském parlamentu, Štrasburk, Francie, 4. července 2012. (Frederick Florin / AFP / GettyImages)

Ve středu 4. července 2012 Evropský parlament (EP) zamítl dohodu Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA).

Zamítnutí dohody znamená, že se ACTA nemůže stát součástí práva v EU.

Je to poprvé, co Parlament vykonává svou pravomoc Lisabonské smlouvy k odmítnutí mezinárodní obchodní dohody.

Hlasování: 478 poslanců hlasovalo proti dohodě ACTA, 39 pro ni a 165 se hlasování zdrželo.

ACTA se významným způsobem měla dotknout osobních a digitálních práv, práva na svobodu projevu a soukromí.

Dohoda ACTA měla řešit existující problém porušování autorských práv, prodeje padělků a dalších podobných druhů poškozování, ale zároveň z dohody vyplynuly obavy nad jejím zneužitím ke globální cenzuře informací.

Zdroj