Delegáti snemu Slovenskej lekárskej komory v sobotu 2.6 zvolili nového predsedu tejto najvplyvnejšej stavovskej organizácie v zdravotníctve, ktorým sa stal Marián Kollár, známy najmä ako odborársky vodca minuloročným lekárskych štrajkov.

„Chcem ubezpečiť všetkých, že obhajoba a presadzovanie oprávnených nárokov celej lekárskej obce je i naďalej mojou prioritou,“ povedal Kollár po svojom zvolení. Novozvolený predseda vyjadril zámer vykonávať svoju funkciu tak, aby sa o problémoch slovenského zdravotníctva nielen hovorilo, ale sa aj riešili.

Mariána Kollára zvolili delegáti do predsedníckej stoličky v prvom kole voľby, keď dostal 51 zo 76 hlasov. Týmto nahradil na predsedníckom poste Milana Dragulu, ktorý túto funkciu zastával predchádzajúce dve funkčné obdobia, teraz sa však rozhodol už nekandidovať.

Doterajší predseda lekárskej komory Milan Dragula vyjadril dôveru v to, že komora dosiahne stav, aký je pre zdravotníctvo žiaduci a tiež vyslovil svoju túžbu „ aby sa prestalo hovoriť o problémoch slovenského zdravotníctva, aby fungovalo tak, aby sa vôbec o ňom nepísalo.“

Jedným z najväčších problémov ležiacich pred novým lekárskym šéfom je kolabujúce financovanie zdravotníctva, a to aj v súvislosti s novým zákonom o platových náležitostiach zdravotných sestier.

„Ak si sestry myslia, že problém financovania ambulancií sa vyrieši tým, že sa im dá to, čo majú zo zákona dané, tak ja hovorím, že nie, lebo pri dodržaní zákona sa dostane do takej finančnej situácie, že bude musieť ambulanciu zatvoriť,“ podotkol Kollár.

Aj z daných dôvodov prijal na svojom zasadnutí snem lekárskej komory uznesenie, ktorým vyzýva na zmenu zákona o platových nárokoch sestier, tak aby bola rešpektovaná rozdielna odbornosť a náročnosť ich práce. Súčasné nastavenie platov sestier je podľa lekárov neudržateľné, a to najmä pre ambulancie: „Niektoré sa ocitli pred kolapsom. Ich príjmy nemajú takú rezervu, aby mohli zaplatiť šesťdesiatročnú sestru,“ tvrdí Kollár.