20120525-dovolenka
Ilustračné foto. (Veľká Epocha)

Ak sa chystáte na letnú dovolenku aj so svojimi deťmi, nezabudnite, že od 26. júna bude každé vaše dieťa potrebovať vlastný cestovný pas, a to bez ohľadu na jeho vek.

Táto zmena nastane na základe nariadenia EÚ, ktoré od spomenutého dátumu zavádza zásadu „jedna osoba, jeden pas“. Do 26. júna bude môcť dieťa do 5 rokov cestovať aj bez vlastného pasu, ak je zapísané v pase rodiča.

Deti budú potrebovať vlastný pas najmä pri cestách mimo EÚ, a to aj v prípade, ak ho nečlenský štát, do ktorého cestujete, nevyžaduje. Je to preto, lebo pri návrate domov ho od vás môžu žiadať pri vstupe do hraníc EÚ.

Toto môže nastať napríklad pri ceste do Chorvátska, ktoré síce vlastný pas pre deti nevyžaduje, ale pri návrate cez Slovinsko či Maďarsko ho tieto štáty od vás už môžu požadovať.

Vlastný pas vybavte dieťaťu aj pri cestách v rámci EÚ. Pri cestovaní v rámci schengenského priestoru vás síce väčšinou kontrolovať nebudú, ale každá osoba musí aj tak mať doklad totožnosti – malé deti bez občianskeho preukazu teda budú musieť mať svoj pas. Do schengenu patria okrem Bulharska, Rumunska, Írska, Anglicka a Cypru všetky členské štáty EÚ, a tiež Nórsko, Švajčiarsko, Island a Lichtenštajnsko.

Ak cestujete v rámci EÚ, ale prekračujete hranice schengenu, tak budete rovnako potrebovať pas aj pre vaše deti, a spravidla vás na hraniciach budú aj kontrolovať.

Určitú dávku neistoty vytvoril fakt, že spomenuté nariadenie si niektoré členské štáty Únie vykladajú rôznym spôsobom.

Konkrétne, naše ministerstvo vnútra tvrdí, že deti už zapísané do pasov rodičov pred 26. júnom budú môcť aj naďalej cestovať bez vlastného pasu aj po tomto dátume, až kým nedosiahnu piaty rok veku.

Niektoré iné členské štáty, napríklad aj Česká republika, však európske nariadenie vykladajú tak, že od 26. júna nebudú vôbec akceptovať predchádzajúce zápisy detí v pasoch rodičov, a budú od každého dieťaťa vyžadovať vlastný pas.

Z tohto dôvodu naše ministerstvo vnútra vydalo 18.5. vyhlásenie, ktorým odporúča, aby rodičia pri zahraničných cestách po 26. júni nechali vydať nový pas pre svoje deti, a to aj v prípade, ak ich už majú zapísané vo svojom vlastnom pase.

Cestovné pasy vydáva policajný zbor, za pas pre dieťa do 5 rokov zaplatíte 8 eur, do 13 rokov 13 eur a nad 13 rokov 33 eur. Pas vám vydajú do 30 dní, ak však máte naponáhlo, na požiadanie vám pas vydajú do 2 dní, avšak zaplatíte štvornásobný poplatok.