20120521-robertfico
Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii v Bruseli, 24. apríla 2012. (GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Po jednom zo sérií rokovaní Rady solidarity a rozvoja v utorok 22.5. premiér Róbert Fico oznámil zámer získať prostriedky do štátneho rozpočtu zvýšením odvodov od bánk a mimoriadnymi odvodmi od tzv. regulovaných firiem, a to s cieľom konsolidovať verejné financie a podporiť iniciatívy na naštartovanie hospodárskeho rastu. Vláda chce od uvedených subjektov v priebehu tohto a nasledujúceho roka vybrať až 375 miliónov eur.

Prvým zdrojom na získanie prostriedkov majú byť banky. Peniaze, ktoré od bánk potečú do štátneho rozpočtu, chce Fico zvýšiť o 175 miliónov eur.

Nad rámec dnešnej právnej úpravy bankového odvodu chce premiér od bánk získať už v priebehu tohto roka 25 miliónov eur a v priebehu nasledujúceho roka ďalších až 100 miliónov.

„Navrhli sme aj ďalšie špeciálne opatrenie – aby banky zaplatili mimoriadny odvod vo výške 50 miliónov eur už v tomto roku. Garantovali sme predstaviteľom Rady, že tieto zdroje budú použité výlučne na prorastové iniciatívy,“ informoval premiér na brífingu po ukončení rokovania Rady solidarity a rozvoja.

Existuje však obava, že zvýšenú záťaž banky prenesú na svojich klientov. Tomuto chce Róbert Fico predísť tým, že nariadi bankám ponúkať istý základný balík služieb za presne stanovených podmienok. „Musí ísť o klientov, ktorí majú jeden účet v jednej banke a ktorí čestným prehlásením preukážu, že majú určitý príjem, ktorý samozrejme nebude vysoký. Takýto balík základných služieb by stál 1 euro a garantoval by klientovi nejaký objem služieb, spojený s údržbou jeho účtu.“

Druhým zdrojom prostriedkov na hospodárske opatrenia vlády majú byť tzv. regulované firmy, ktoré by podľa Ficových plánov mali priniesť 200 miliónov eur. Má ísť o spoločnosti ako Slovenský plynárenský priemysel, telekomunikačné spoločnosti a podobne.

„Toto opatrenie má spočívať v tom, že by odviedli v roku 2012 sto miliónov eur a rovnako túto istú sumu navrhujeme na rok 2013. Toto opatrenie má absolútne dočasný charakter“ uviedol na brífingu Fico, pričom tiež ubezpečil, že cieľom je použiť tieto peniaze len na prorastové iniciatívy.