20120522-labsi
Mustafa Labsi.

Európsky súd pre ľudské práva vo svojom rozsudku zo dňa 15.5. vyslovil, že Mustafa Labsi, alžírsky občan odsúdený na doživotie za členstvo v teroristickej organizácii, má od Slovenskej republiky dostať odškodnenie vo výške 15 000 eur za to, že ho vyhostením do Alžírska vystavila nebezpečenstvu mučenia a neľudského zaobchádzania. Rozsudok však nie je konečný.

Labsi žil od roku 1991 mimo Alžírska. V roku 2005 bol odsúdený alžírskym súdom v jeho neprítomnosti na doživotie za členstvo v teroristickej organizácii. Následne bol v roku 2006 odsúdený vo Francúzsku za prípravu teroristických činov a potom ihneď vyhostený.

Bezprostredne po svojom vyhostení z Francúzska v roku 2006 prišiel na územie Slovenskej republiky a z dôvodu obáv pred mučením alžírskymi autoritami podal u nás žiadosť o azyl.

V roku 2010 bola jeho tretia žiadosť o azyl zamietnutá Najvyšším súdom SR a bezprostredne potom bolo rozhodnuté o jeho vyhostení do Alžírska, keďže pre Slovenskú republiku mal vzhľadom na jeho predchádzajúce odsúdenia predstavovať bezpečnostné riziko.

Týmto rozhodnutím však malo dôjsť k porušeniu článku 3 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, keďže to Labsiho vystavilo nebezpečenstvu mučenia, krutého alebo neľudského zaobchádzania alebo trestu zo strany alžírskych autorít.

Európsky súd pre ľudské práva poukázal, že ochrana poskytovaná týmto článkom má byť univerzálna, a ani fakt, že Labsi predstavoval bezpečnostné riziko, ho ochrany podľa článku 3 nezbavuje. Navyše Slovenská republika nedostala od Alžírska dostatočné záruky na ochranu Labsiho pred mučením, ktorým sú alžírske väznice známe.

Dané rozhodnutie o vyhostení bolo naviac vydané v rozpore s predbežným opatrením, ktoré vydal Európsky súd pre ľudské práva v roku 2008, ktorým zakázal Labsiho vydanie do Alžírska.

Keďže po zamietnutí Labsiho žiadosti o azyl bol bezprostredne vyhostený do Alžírska, došlo tým tiež k porušeniu jeho práva obrátiť sa na Ústavný súd SR ohľadom zamietnutého azylu.

Za porušenie uvedených práv priznal Labsimu Európsky súd pre ľudské práva odškodnenie vo výške 15 000 eur a náhradu nákladov konania vo výške 2 500 eur. Rozhodnutie však ešte nie je právoplatné a môže byť preskúmané na odvolanie ktorejkoľvek zo strán.

Je však do značnej miery otázne, či sa priznané odškodnenie aj reálne dostane k Labsimu, keďže ten je v súčasnosti v Alžírsku vo väznici El Harrach, kde navyše podľa medzinárodných organizácii existuje skutočné riziko mučenia, či krutého a neľudského zaobchádzania.