20120521-robertfico

Premiér Robert Fico na tlačovej konferencii v Bruseli, 24. apríla 2012. (GEORGES GOBET/AFP/Getty Images)

Na svojom poslednom rokovaní dňa 16.5. slovenská vláda SR rozhodla o realokácií 345 miliónov eur z európskych fondov na podporu zamestnanosti a hospodárskeho rastu, toto rozhodnutie však podlieha schváleniu Komisiou EÚ.

„Pôvodne sme plánovali 270 miliónov“, povedal Róbert Fico na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Po rokovaniach v rámci rezortov však vláda dospela k zvýšeniu tejto sumy až na 345 miliónov, vzhľadom na to, že ide o jednu z priorít Ficovho kabinetu.

Daných 345 miliónov eur bude odobratých z operačných programov slúžiacich na podporu informatizácie spoločnosti, vzdelávania, dopravy, a tiež z prostriedkov Ministerstva práce. Nejde teda o zvyšovanie výdavkov vlády, ale len o zmenu ich určenia.

Fico na tlačovej konferencii zdôrazňoval, že cieľom použitia týchto prostriedkov má byť vytváranie nových pracovných miest a že chce, aby výzvy na využitie týchto prostriedkov „boli výzvami smerujúcimi predovšetkým na podporu zamestnávateľov pri vytváraní nových pracovných miest a pri takej technologickej pomoci firmám, ktorá bude vždy spojená len s vytváraním nových pracovných miest.“

Za účelom reálnej kontroly vynakladania realokovaného balíku európskych peňazí predseda vlády uviedol podmienku, že všetky konkrétne výzvy na ich využitie „Musia byť schválené na vláde.“

Realokácia európskych fondov však neprináleží do výlučnej pôsobnosti vlády SR, a tak musí byť tento krok ešte schválený Komisiou EÚ. Keďže podpora zamestnanosti a hospodárskeho rastu je jednou z priorít nielen našej vlády, ale aj Európskej únie, možno očakávať, že našej žiadosti bude pomerne rýchlo vyhovené. „Očakávame pomerne veľkú pružnosť Európskej komisie a domnievame sa, že na jeseň už môžu byť predkladané výzvy a tieto peniaze postupne aj čerpané“, uviedol predseda vlády Róbert Fico.