9 členů stálého výboru politbyra

9 členů stálého výboru politbyra - nejmocnější orgán v zemi. (Sestaveno pomocí Getty Images)
9 členů stálého výboru politbyra - nejmocnější orgán v zemi. (Sestaveno pomocí Getty Images)

 

Chu Ťin-tchao

Chu Ťin-tchao. (Feng Li/Getty Images)
Chu Ťin-tchao. (Feng Li/Getty Images)

Chu Ťin-tchao je generálním tajemníkem Komunistické strany Číny (KS Číny) a prezidentem Čínské lidové republiky.

V dubnu roku 1964 vstoupil do KS Číny a absolvoval univerzitu Čching-chua v Pekingu.

Zastával stranické funkce v provincii Kuej-čou a v Tibetské autonomní oblasti. V letech 1998–2003 působil na postu viceprezidenta Čínské lidové republiky.

V současné době zastává pozice prezidenta Čínské lidové republiky (od roku 2003), předsedy Ústřední vojenské komise Čínské lidové republiky (od roku 2005), generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny (od roku 2003), člen stálého výboru politbyra ÚV KS Číny, člen politbyra ÚV KS Číny, předseda Ústřední vojenské komise KS Číny (od roku 2004).

Po nástupu do pozice předsedy komunistické strany se nikdy veřejně nevyslovil k otázce pronásledování duchovní školy Falun Gong, ale i za jeho vlády represe komunistických úřadů vůči Falun Gongu pokračují.

Wen Ťia-pao

Wen Ťia-pao. (Feng Li/Getty Images)
Wen Ťia-pao. (Feng Li/Getty Images)

Wen Ťia-pao je předseda vlády Čínské lidové republiky a člen stálého výboru politbyra Ústředního výboru Komunistické strany Číny.

V průběhu 80. a 90. let stoupal ve stranickém žebříčku. Navzdory tomu, že byl blízkým přítelem reformě naladěného předsedy komunistické strany Čao C'-janga, se mu podařilo udržet si svou pozici po událostech na Náměstí Nebeského klidu v roce 1989.

Jeho nástup do nejvyšších pozic se datuje roku 1998, kdy se stal místopředsedou vlády a zároveň předsedou Ústřední hospodářské a pracovní komise. Byl zodpovědný zejména za ekonomickou, enviromentální a zemědělskou politiku. Jeho klíčovým úkolem bylo připravit Čínu na vstup do Světové obchodní organizace (WTO), do které Čína vstoupila v roce 2001. V roce 2003 usedl do premiérského křesla, ve kterém vystřídal Ču Žung-ťia. V roce 2008 byl znovuzvolen na druhé pětileté funkční období.

V současnosti je nejpopulárnějším čínský politikem. Popularitu si získal nejen díky tomu, že je charismatický řečník, ale také tím, že se intenzivně zapojil do záchranných prací při dvou katastrofách z roku 2008 – do sněhové kalamity a zemětřesení v provincii S'-čchuan v roce 2008.

Na rozdíl od svých předchůdců se nezaměřuje na hospodářský rozvoj velkých měst a pobřežních oblastí, ale snaží se o růst čínského vnitrozemí a rovnoměrnějších rozvoj. Wen rovněž hrál důležitou roli při spouštění čínského stimulačního balíčku, kterým Čína v letech 2008 a 2009 reagovala na světovou hospodářskou krizi. V roce 2010 prosadil, aby Čína nakupovala dluhopisy zadlužených zemí eurozóny.

Podle zpráv z Pekingu prosazuje sesazení maoistické frakce bývalého generálního tajemníka Ťiang Ce-mina. Wen také usiluje o zastavení represí proti duchovnímu hnutí Falun Gong, které spustil právě Ťiang Ce-min, a které i v současnosti stále probíhají pod vedením jeho mocenské frakce, jíž řídí člen politbyra Čou Jung-kchang.

Si Ťin-pching

Si Ťin-pching. (Feng Li/Getty Images)
Si Ťin-pching. (Feng Li/Getty Images)

Letos na podzim se Si Ťin-pching pravděpodobně stane na 18. sjezdu strany generálním tajemníkem Čínské komunistické strany.

Jeho oficiální státní tituly a vojenské hodnosti budou později v souladu se stranickými zvyky a obřady povýšeny také.

Jako syn jednoho ze zakladatelů komunistické strany se Si vidí jako „zákonný dědic“ stranického trůnu. Podle depeše zveřejněné na WikiLeaks sám věří, že si Čínu vést  zaslouží. V současné době je tento průbojný politik místopředsedou Ústřední vojenské komise, ředitelem Ústřední stranické školy a viceprezidentem Čínské lidové republiky.

I navzdory svým údajně "upřímným" ideologickým přesvědčením je Si považován za pragmatika. Říká se o něm, že podporuje soukromé podnikání. Jeho dcera studuje na Harvardské univerzitě.

Čou Jung-kchang

Čou Jung-kchang. (Liu Jin/AFP/Getty Images)
Čou Jung-kchang. (Liu Jin/AFP/Getty Images)

Před vstupem do světa politiky pracoval Čou Jung-kchang téměř třicet let na ropných polích.

V roce 1998 opustil svou pozici v čele Čínské národní ropné společnosti a byl jmenován ministrem pozemků a přírodních zdrojů (minister of land and resources). O rok později se stal stranickým vůdcem v provincii S'-čchuan.

V roce 1999 připravoval tehdejší prezident Ťiang Ce-min celostátní kampaň proti věřícím a zejména proti duchovní škole Falun Gong, k níž se hlásilo 70 milionů Číňanů. Jako svého relativně důvěryhodného společníka si Ťiang Ce-min zvolil právě Čou Jung-kchanga, kterého dosadil na post předsedy Výboru pro politické a právní záležitosti a v roce 2007 také do čela Úřadu 610. Více...

Li Čchang-čchun

Li Čchang-čchun. (TORU YAMANAKA/ AFP/Getty Images)
Li Čchang-čchun. (TORU YAMANAKA/ AFP/Getty Images)

Li Čchang-čchun byl v roce 2002 povýšen do stálého výboru politbyra, který je vedoucím orgánem strany. Jeho současná role je dohled nad oddělením propagandy, které je částí KS Číny a je nadřazeno všem vládním orgánům.

Díky pevné kontrole čínské vlády nad veškerými médii v Číně i čínskými médii v zahraničí může Li Čchang-čchun diktovat, jaké informace se na veřejnosti objeví, čímž může ovlivňovat veřejné mínění.

Pod kontrolou komunistické strany jsou čínské rozhlasové stanice, státní tisková agentura Sin-chua, všechny kanály centrální televizní stanice CCTV, internetové vyhledavače, blogy i mikroblogy, vydávané knihy a tak dále. Informace, které nezachytí cenzura nebo speciální software, jsou následně mazány, či jinak odstraněny. Více...

 

Wu Pang-kuo

20120422-wu
Wu Pang-kuo. (Getty Images)

Říká se, že je Wu Pang-kuo druhý muž komunistické strany hned po prezidentu Chu Ťin-taovi .

Wu veřejně prohlašuje, že v Číně nikdy nebude demokracie západního stylu se spektrem politických stran.

Wu Pang-kuo byl odděleně zvolen náhradním členem 12. a 13. ústředního výboru KS Číny, členem 14., 15., 16. a 17. ústředního výboru KS Číny.

Byl členem politbyra 14. ÚV KS Číny, tajemníkem sekretariátu ÚV KS Číny, kterým byl zvolen na 4. plenárním zasedání 14. sjezdu.

Byl členem politbyra 15. ÚV KS Číny a nyní je členem politbyra ÚV KS Číny a členem stálého výboru politbyra ÚV KS Číny. Je současným předsedou stálého výboru 10. Všečínského shromáždění lidových zástupců.

Li Kche-čchiang

20120422-li
Li Kche-čchiang. (Getty Images)

Li Kche-čchiang je vícepremiér ČLR a člen stálého výboru politbyra.

Byl vnímán jako jeden z možných nástupců prezidenta Chu Ťin-tchaa. Je hlasitým zastáncem Chuova konceptu harmonické společnosti a s prezidentem ho spojuje 25leté přátelství.

Navzdory jeho úspěchům veřejnost vnímá zejména jeho "smůlu", když během jeho dvou funkčních období jako guvernéra v provincii Che-nan zde vypukly tři rozsáhlé požáry. Jelikož byl v roce 2008 jmenován do funkce vícepremiéra, je pravděpodobné, že v roce 2012 nahradí v premiérském křesle Wen Ťia-paa.

Jeho oficiální portfolio zahrnuje finance, rozvoj a cenovou kontrolu. Omezující se na ekonomické otázky, Li nemá  ve strategických oblastech, jako diplomacie a armáda silné slovo . Proto co se týče vnitřního boje o moc, zdá se, že ztrácí oproti viceprezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Che Kuo-čchiang

Che Kuo-čchiang. (Getty Images)
Che Kuo-čchiang. (Getty Images)

Che Kuo-čchiang, má na starosti personální záležitosti strany jako tajemník Ústřední disciplinární komise KS Číny a ředitel organizačního oddělení ÚV KS Číny.

Tato funkce poskytuje ve skutečnosti velkou moc, jelikož dává přístup k informacím o kariéře kandidátů strany na povýšení, a umožňuje tak rozsáhlé politické manévrování.

Che Kuo-čchiang byl náhradním členem 12., 13. a 14. ústředního výboru strany, členem 15. ústředního výboru, členem politbyra a tajemníkem sekretariátu 16. ústředního výboru.

 

 

 

Ťia Čching-lin

20120407-tia-cching-lin
Ťia Čching-lin. (AFP/ Getty Images)

Ťia Čching-lin je členem stálého výboru politbyra. Je čtvrtým nejvýše postaveným členem strany a předsedou a stranickým tajemníkem Národního výboru lidově-politické poradní komise.

Dříve sloužil jako tajemník strany v jižní provincii Fu-ťien a v Pekingu. Do stálého výboru politbyra byl dosazen a znovu zvolen díky své loajalitě k Ťiang Ce-minovi.

Jeho funkce je však podle politických analytiků spíše ceremoniální s malou mocí. Od roku 2005 dostal pod svojí kompetenci řešení otázky politiky Číny vůči Tchaj-wanu.

 

 

 

Čtěte také:

Čína: Nejvyšší výbor politbyra se možná zúží na sedm členů

Čína: Mocenská frakce bývalého generálního tajemníka Ťiang Ce-mina

Čína: Souboj komunistických frakcí

Čína: Konec jedné vládní frakce – tři členové politbyra údajně zatčeni

Dominový efekt pádu mocenské frakce bývalého generálního tajemníka Ťiang Ce-mina