Problémy s Řeckem, dlouhodobá ekonomická krize, korupce a špehování v politice – takováto a další témata nyní hýbou současnými médii v České republice - a následně tedy i veřejností. Oběma tak nyní uniká další ohromně významná událost. Dovolím si tvrdit, že jde světově významnou událost s globálním dopadem ve sféře ekonomické, politické, vojenské, lidsko-právní a v mnoha dalších.

Nejde o nic menšího než výměnu moci v Číně. Nejde zcela o obdobu arabských revolucí, které byly vedeny lidmi zdola. Jde o boj dvou frakcí v rámci komunistické strany (KS), kdy podle nedávných informací bylo zatčeno tři tisíce lidí frakce Ťiang Ce-mina (včetně několika vrcholných představitelů Komunistické strany Číny) při pokusu o násilný převrat.

Co se vlastně děje? V současnosti o moc v Číně soupeří dvě frakce komunistické strany: frakce Ťiang Ce-mina, která usiluje o linii maoistické „Rudé Číny“, a to i za cenu půlmilionových obětí a tedy zpřísňováním represí vůči Tibetu, Ujgurům, křesťanům, praktikujícím Falun Gongu, posilováním cenzury, posilováním moci komunistické strany a úředníků loajálních komunistické straně, a potlačování jakéhokoliv náznaku odporu.

Druhou frakcí je křídlo kolem současného prezidenta Chu Ťin-tchaa. Jaký by byl styl jeho vládnutí, se dá odhadovat z vyhlašovaných či naznačovaných snah pomoci obyčejným lidem z represí a totality KS - omezení nebo rušení cenzury, zrušení nelidských represí vůči následovníkům Falun Gongu, omezení totality úředníků vůči lidem, zlepšení ekonomických podmínek nejchudších, či větší přiblížení se západním hodnotám demokracie. Toto křídlo více vnímá a počítá s čínskou realitou, kdy přes sto milionů lidí vystoupilo z KS a přidružených dvou organizací na základě odhalení fungování KS Číny (na základě textu Devět komentářů ke Komunistické straně). Pravdou také je, že této frakci (nebo alespoň jejím představitelům) může jít i o život, zvítězí-li maoistická Ťiang Ce-minova linie.

Mocenský boj frakcí „nahoře“ signalizuje přesun moci. Současná nespokojenost mas s ekonomickou situací, politickou zvůlí místních funkcionářů KS spojenou s velkou korupcí, s represemi vůči jejich příbuzným a přátelům cvičícím Falun Gong, hromadné vystupování lidí z KS zase signalizuje rozpad KS a její moci jako takové. Zdá se tedy, že Čína se ocitá na křižovatce. Kam půjde? Jak se nyní zachovají další země? Jaké signály - a komu vyšlou?

V této souvislosti je zajímavé povšimnout si reakce USA, konkrétně její ambasády v Číně. Když tam dorazil ředitel policie Wang Li-ťün z frakce Ťiang Ce-mina, žádal údajně o azyl a výměnou za něj přinesl plány na připravovaný puč a převzetí moci touto frakcí. Ambasáda zareagovala rychle. Řediteli azyl neposkytla – Wang má ruce pokryté krví z pronásledování Falun Gongu. Předala jej ale do Pekingu frakci prezidenta Chu. Tím USA jasně vyslaly signál, k jaké frakci se přiklánějí a koho podporují. Tento krok se ukázal jako velmi prozíravý při následném pokusu o puč Ťiang Ce-minovým křídlem. Připravený prezident Chu jej dokázal úspěšně potlačit.

Další vývoj napovídá, že Ťiang Ce-minovo křídlo je dost oslabeno, ale není ještě zcela poraženo. Jednotlivé státy ve světě by (i ve svém zájmu) měly vyslat do Číny signály, které naznačí podporu jednomu z křídel. Jakým způsobem je to možné? Například aktuálním vyjádřením podpory cílů jednotlivých frakcí – zastavení represí vůči žákům Falun Gongu a dalším lidem, podporou všech dobrých principů, o které se opírá dobrá vláda a demokracie. Protože vývoj nutně sledují další státy (Severní Korea aj.), které také jedno z křídel podpoří.

A tedy myšlenka podpory dobré, stabilní Číny by měla zaznít i ve vyjádření našich státních orgánů (vláda, min. zahraničí) či oficiálních delegací, které se s čínským protějškem kdekoliv setkají.

Nakonec - nyní už nemusíme ani čekat na návštěvu čínského představitele. V rámci boje o moc se totiž frakci prezidenta Chu daří opakovaně vypínat cenzuru. Číňané tak mají možnost v čínštině a ze zdrojů nezávislých na vládě (Velká Epocha, televize NTD vysílající i do Číny) dozvědět se o zločinech na nich páchaných (převážně lidmi v klice Ťiang Ce-mina). Rozhořčení lidí ze zločinů a násilí tak oslabuje podporu frakce Ťiang ce-mina. Proto zde uveřejněné výzvy států k zastavení násilí nebo k odsouzení zločinů či podpora pravdivých informací mohou mít nyní na řadové Číňany i funkcionáře silný vliv. Lidé po těchto necenzurovaných informacích prahnou, protože těm oficiálním nevěří.

Řešení zůstane nakonec v čínských rukou, lze ovšem jemně a zlehka podpořit vývoj, který se v Číně děje. Pro dobro světa i Číny. Právě nyní se „krájí chleba“ - tvoří se vazby a určují se vztahy států možná na desítky let. USA pochopily a zareagovaly. Bude mimořádně zajímavé sledovat i reakce ostatních zemí, vývoj v Číně i nové vztahy, které se budou utvářet. Zdá se, že historie se rodí v tomto čase.

 

Čtěte také:

Rozhovor: Gordon G. Chang - o pádu čínské komunistické strany

Po Si-lajovo spiknutí je jen začátek

Poslanci Evropského parlamentu hovoří o změnách v Číně (video)

Názory: Výměna moci v Číně

Dominový efekt pádu mocenské frakce bývalého generálního tajemníka Ťiang Ce-mina

Čína: Komunističtí kádři posílají své rodiny žít do zahraničí, mají pocit nejistoty

Průběh nezdařilého puče v Pekingu – podrobná analýza

Čína: Konec jedné vládní frakce – tři členové politbyra údajně zatčeni