Neporiadok, teror a hanba

Prenasledovanie Falun Gongu prinieslo Číne skazu na domácej pôde a hanbu v zahraničí.

Snahy o vynucovanie prenasledovania v Číne zvrátili právny systém krajiny. Štátu vládne teror a korupcia v záujme jednej kliky vnútri ČKS.

Prenasledovanie umelo zvýšilo moc úradníkov, ktorí ju začali zneužívať na drancovanie majetku ľudí, čo viedlo k vlnám korupcie. Všade sa množia sťažnosti a ľudia cítia všeobecnú nenávisť voči boháčom a úradníkom.

Politológ Murray Scot Tanner odhaduje, že v roku 2008 bolo v Číne 120,000 masových protestoch. Profesor Sie I-e-lang z Pekinskej univerzity hovorí o 230,000 masových protestoch v roku 2009, citujúc štatistiky VPPZ. Počty protestov každý rok rapídne narastajú.

Medzitým si funkcionári presúvajú svoj majetok a celé rodiny mimo Čínu, pripravujúc sa na útek, keď sa už bude loď úplne potápať.

Prenasledovanie je aj obrovskou záťažou pre rozpočet krajiny. V úvodných dňoch prenasledovania Ťiang Cemin zmobilizoval na prenasledovanie Falun Gongu zdroje v hodnote jednej štvrtiny HDP. V marci 2012 bol zverejnený rozpočet na „udržanie stability“ 701,8 miliárd yuanov (83,5 miliárd EUR), čo je viac ako 670,2 miliardy yuanov (80 miliárd EUR) vyčlenených na armádu.

Činy VZZP sú výsmechom pre reči Chu Ťin-tchaa a Wen Ťia-paoa o „harmonickej spoločnosti“ a kvôli vplyvu VZZP majú Chu a Wen problém, aby si ich hlas mimo Čung-nan-chaja vôbec niekto vypočul.

Ťiangova transformácia VZZP vytvorila podmienky pre veľkú ambíciu Po Si-laja, uchopiť vedenie ČKS. VZZP je ako Damoklov meč visiaci nad hlavami ostatných funkcionárov ČKS. Dokázal by sťať kohokoľvek z nich, vrátane prezidenta Chua a premiéra Wena.

V medzinárodnej komunite toto prenasledovanie vážne poškodilo obraz Číny. Medzinárodné spoločenstvo tvrdo odsudzuje pekinské vedenie a pri každej väčšej návšteve sa konajú protestné akcie. Funkcionári, ktorí sú najviac zainteresovaní do prenasledovania, sú súdení za genocídu a zločiny proti ľudskosti – samotného Po Si-laja súdia v trinástich krajinách.

 

Vzácna historická príležitosť

Prenasledovanie prinieslo Číne nešťastie, zlyhalo a čoskoro sa skončí. Ťiang Ce-minov sľub v júli 1999, že „odstráni Falun Gong do troch mesiacov“, sa ukázal ako prázdne slová.

Desiatky miliónov praktizujúcich Falun Gongu v Číne vytrvalo vo viere v pravdivosť, súcit a znášanlivosť. Napriek brutálnemu prenasledovaniu pokračovali v pokojnom a racionálnom vysvetľovaním faktov širokej verejnosti o tom, čo je Falun Gong a ako bol prenasledovaný.

Napriek tvrdej cenzúre správ a internetu sa v Číne v rozsiahlej miere šíria fakty o tzv. 1,400 prípadoch, sebaupálení a odoberaní orgánov zo živých praktizujúcich Falun Gongu.

Súčasný zápas prinútil Chu Ťin-tchaa a Wen Ťia-paa, aby si vybrali. Buď zvíťazia nad frakciou vedenou Čou Jung-kchangom, alebo stratia moc a možno aj vlastné životy.

V tejto voľbe leží veľká a zrejmá príležitosť. Ak oni dvaja a ďalší vysoký štátni činitelia použijú svoju moc na dobrú vec; zverejnia fakty o zločinoch, ktoré spáchali Ťiang Ce-min, Čou Jung-kchang a Luo Kan, a ukončia prenasledovanie Falun Gongu, potom pomôžu obnoviť normálnosť čínskej spoločnosti.

To bude dobré pre národ a pre ľudí. Ak má Čína vodcov s morálnou odvahou spraviť to, čo je správne, obnoví to dôveru ľudí a stabilizuje spoločnosť. Ľudia budú Chuovi a Wenovi vďační.

Takáto historická príležitosť už nebude znova existovať.

Ak Chu a Wen zmeškajú svoju príležitosť a budú pokračovať v nečinnom sedení, tento nanajvýš neospravedlniteľný zločin – prenasledovanie Falun Gongu  –  ich bude neľútostne sužovať.

 

Nová základňa

Viac ako sto miliónov čínskych praktizujúcich Falun Dafa, ich rodinní príslušníci a stovky miliónov Číňanov, ktorí si uvedomili zlo ČKS a dobrotu Falun Dafa, tvoria najstabilnejšiu základňu pre čínsku spoločnosť.

Takáto veľká populácia odráža želanie verejnosti pre pokojnú transformáciu politického režimu Číny. Pre Chu Ťin-tchaa a Wen Ťia-paa už nie je možné odvrátiť koniec ČKS, nech sa budú o to akokoľvek snažiť. Avšak majú možnosť zachrániť samých seba a veľký počet ďalších funkcionárov ČKS od nešťastí, ktoré budú sprevádzať pád ČKS. Všetko bude závisieť od toho, ako sa postavia k prenasledovaniu praktizujúcich Falun Gongu a k zločincom, ktorí sú zodpovední za toto prenasledovanie.

Čínsky národ nájde novú cestu k svojej budúcnosti. Ak čínski ľudia obnovia svoje tradičné morálne hodnoty, spoločnosť sa určite upevní. Nová Čína s láskavými ľuďmi sa už nikdy nedostane do takéhoto chaosu.

Spravodlivosť sa naplní

Keď sa rozpadol Sovietsky Zväz, ľudia vo svete boli v úžase.

Čínska komunistická strana zavraždila viac ako 80 miliónov Číňanov a prenasledovala ďalšie stovky miliónov ľudí. V súčasnosti stále brutálne prenasleduje mierumilovných praktizujúcich Falun Gongu. S postupným nárastom frekvencie protestov a s viac ako 100 miliónmi ľudí, ktorí sa vzdali svojho členstva v organizáciách ČKS sa už dá vidieť, že rozpad ČKS je neodvratný – a príde už čoskoro.

Ľudia v Číne aj mimo nej sa musia pripraviť.

Spravodlivosť ma dlhé ruky. Hlavní páchatelia – Ťiang Cemin, Čou Jung-kchang, Luo Kan a ďalší – budú postavení pred súd a ich zločiny budú odhalené. Postaviť hlavných vinníkov pred súd a potrestať všetkých zločincov je nutným krokom po ukončení prenasledovania. Ľudia vo svete musia byť svedkami nebeského princípu, že dobro bude odmenené dobrom a zlo bude potrestané.

Navrhujeme všetkým komunistickým funkcionárom, ktorí boli alebo ešte stále sú zapojení do prenasledovania, ale stále im ostala aspoň štipka svedomia, aby to úprimne oľutovali a okamžite prestali páchať ďalšie zlo: Uchovajte všetky dôkazy prenasledovania a súčasne použite vhodné kanály na publikovanie dôkazov o zločinoch, ktorých sa ostatní funkcionári dopustili proti praktizujúcim Falun Gongu.

Príklad Wang Li-ťüna a Po Si-laja môže pomôcť komunistickým funkcionárom uvedomiť si, že ich zločiny budú skôr či neskôr zverejnené, buď statočnými ľuďmi, alebo ostatnými komunistickými funkcionármi v rámci vnútrostraníckeho boja.

Len čo si títo činitelia uvedomia, že počas vnútorného zápasu je ohrozená ich osobná bezpečnosť, budú konať ako Wang Li-ťün a vynesú na verejnosť dôkazy proti ich bývalým komplicom.

Dúfame, že tí komunistickí činitelia, ktorí ešte prehodnocujú celú situáciu, pochopia hroznú a mafiánsku povahu ČKS, a uvidia, že sa v blízkej budúcnosti rozpadne. Vystúpenie z ČKS a dištancovanie sa od nej je najrozumnejší postoj.

Jednotlivci, skupiny a národy vo svete v tejto chvíli čelia skúške ich morálky a svedomia. Budú podporovať prenasledovaných čínskych ľudí? Použijú dôkazy, ktoré majú, či už ich zozbierali sami alebo ich dostali od čínskych komunistických funkcionárov? Budú obhajovať spravodlivosť a základné ľudské práva?

Každý jednotlivec, organizácia a vláda má úlohu, ktorú má hrať. Dúfame, že každý si vyberie spravodlivosť a dobrotu, dláždiac si tak cestu k nádhernej budúcnosti. Pred očami sa nám ukazuje obrovská historická zmena.

English

 

Čtěte také:

Čína: Wen Ťia-pao prosazuje nápravu ve věci Falun Gongu, tvrdí informátor

Průběh nezdařilého puče v Pekingu – podrobná analýza

Číňané volají po zrušení všemocného orgánu, který řídí policii a soudy

Čína: Konec jedné vládní frakce – tři členové politbyra údajně zatčeni

Číňané chtějí vědět pravdu o odběru orgánů popraveným vězňům

Čínský náměstek ministra zdravotnictví odmítl reagovat na dotazy ohledně odebírání orgánů

Číňané chtějí vědět pravdu o odběru orgánů popraveným vězňům