20120313_vystava
Na výstavě je možné zhlédnout např. soubor čajových konviček z pecí I-singů. (Muzeum hl. m. Prahy)

Muzeum hlavního města Prahy pořádá s Česko-čínskou společností do 15. března již probíhající výstavu čínské kultury a cyklus přednášek zaměřený na čínskou kulturu.

Přednášky sinologů jsou věnovány současné problematice Číny. Návštěvník se dále seznámí s vynikajícími ukázkami prací čínských uměleckých řemesel a výstavou výtvarného umění. Dopoledne je určené školám, pro něž je připraven zábavný program postavený na každodenní čínské kultuře.

Přednášky mají podle Mileny Suské z Muzea hlavního města Prahy velký úspěch, návštěvníci si ale našli zalíbení i v samotné výstavě:  „Těžko říct, zda se návštěvníkům líbí více ukázky textilních technik anebo soubor čínské keramiky, lidová tvorba nádherných barev anebo čajové konvičky  z keramiky. Oko návštěvníka potěší i řezby v lastuře, slonovině a kořene stromů,“ sdělila Velké Epoše Suská.

20120313_vystava1K vidění v muzeu jsou také ukázky bohaté lidové tvorby pro děti, čepičky, slintáčky, textilní a keramické hračky nebo divadelní loutky. (Muzeum hl. m. Prahy)

Přednášky se konají od 16:30 do 18:00, úterý bude zaměřeno na starověkou Čínu a středa na čínskou astronomii.


Ceník naleznete zde.