Titulka knihy. (NAMU)
Titulka knihy. (NAMU)

Název knihy: Umění filmu

Autoři: David Bordwel, filmový historik; Kristin Thompsonová, filmová historička

Kniha Umění filmu, která nyní vychází v českém překladu v Nakladatelství AMU, představuje klíčovou filmovou propedeutiku sepsanou nejvlivnějšími filmovými vědci současnosti, americkými filmovými historiky Davidem Bordwellem a Kristin Thompsonovou. V euroamerickém kulturním okruhu se jedná o základní, nejrozšířenější a nejužívanější normotvornou učebnici filmových studií. Český překlad je pořízen z devátého anglického vydání z roku 2010.

Kniha jako učebnice

Kniha Umění filmu vychází z nejnovějších historických poznatků a představuje nové metodologické postupy. První vydání vyšlo již v roce 1979, všechna další jsou pravidelně aktualizována. Kniha je velmi vhodná také jako příspěvek do zdejší diskuse o filmové a mediální edukaci na středních školách, respektive jako vhodný nástroj k realizaci této filmové edukace. Kniha má pro úvod do filmových studií podobně stěžejní význam jako Dějiny filmu stejné autorské dvojice pro dějiny světové kinematografie. Dějiny filmu vydalo Nakladatelství AMU spolu s Nakladatelstvím Lidové noviny s mimořádným úspěchem již v roce 2007.

Pedagogická hodnota

Kniha má nepopiratelnou pedagogickou hodnotu, neboť pro uchazeče o obor nebyla dosud sepsána lepší iniciační práce, která by se srozumitelně a komplexně vyjadřovala k tématům, jako je institucionální model kinematografie (systém produkce, distribuce a předvádění filmů), druhy filmů, filmový žánr, koncept filmové formy a její historický vývoj (raný film, klasický hollywoodský film, německý expresionismus, francouzský impresionismus a surrealismus, sovětská montážní škola, klasický hollywoodský film po příchodu zvuku, italský neorealismus, francouzská nová vlna, nový Hollywood a nezávislá tvorba) a zejména filmový styl detailněji objasněný na rovině kamery, střihu a zvuku a mizanscény.

Grafická úprava je neobvyklá

Kniha vychází ve speciální grafické úpravě. Nakladatelství AMU se rozhodlo použít tzv. French Flow, tzn. nerozřízlé listy papíru, kterými odděluje jednotlivé části knihy. Knihou je pak snadné listovat a doslova nahmatat předěly mezi jejími částmi.

„Grafická úprava pomohla sjednotit velmi rozdílný materiál knihy, samotný text, internetové odkazy, citace a hlavně množství různých fotografií, kterými je kniha doslova nabitá. Na rozdíl od originálu tím kniha získala jednotný ráz a je radost si ji třeba jen prohlížet," představil knihu ředitel nakladatelství Zdeněk Holý. Součástí knihy je výukový CD-ROM, na němž si čtenáři mohou otestovat, zda dostatečně vstřebali předkládanou látku, a taky si prohlédnout názorné ukázky.

Anotace knihy

Překlad devátého vydání legendární knihy amerických autorů Davida Bordwella a Kristin Thompsonové. Kniha poprvé vyšla v roce 1979 a od té doby se stala základní učebnicí pro obory filmových studií po celém světě. Vedle zájemců o filmová studia dokáže oslovit i širokou čtenářskou obec svým jasným, přehledným a systematickým výkladem fenoménu filmu. Kniha je doplněna ohromným množstvím obrazového materiálu, na němž je probíraná látka názorně předvedena. Čtenáři se nabízí jedinečná možnost porozumět základním tvůrčím filmovým kategoriím, jako jsou kamera, střih, zvuk apod., rozkrýt způsoby vyprávění příběhů, pochopit způsob fungování filmových žánrů.

 

Celý název Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu

Autoři David Bordwell a Kristin Thompsonová

Překlad Petra Dominková, Václav Kofroň a Jan Hanzlík

Odborná redakce Radomír Kokeš

Předmluva Zdeněk Holý a Radomír Kokeš

Grafický design Linda Dostálková

Prodejní cena: 1 150 Kč

Formát: 200 x 250 mm

682 stran

celobarevné

flexovazba

příloha CD-ROM

 

Více o knize

Kniha má nepopiratelnou pedagogickou hodnotu, neboť pro uchazeče o obor nebyla, dle mého mínění, dosud sepsána lepší iniciační práce, která by srozumitelně a komplexně referovala k takovým tématickým okruhům jako je institucionální model kinematografie, druh filmů, filmový žánr, koncept filmové formy a její historický vývoj, a zejména filmový styl detailněji objasněný na rovině mizanscény, kamery, střihu a zvuku.

Zdeněk Hudec, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, Univerzita Palackého Olomouc

Více o autorech

David Bordwell je bezpochyby nejvýznamnějším současným teoretikem filmu. Jak jeho odborné publikace zejména o hollywoodském filmu, tak i pedagogické práce dosáhly výrazného ohlasu, kdy ovlivnily řadu teoretiků i běžných zájemců o film. Je autorem velmi populárního blogu, kde hodnotí nejnovější filmovou produkci a komentuje aktuální dění na poli filmové teorie – http://www.davidbordwell.net.

Kristin Thompsonová je významná americká teoretička filmu specializující se především na aktualizaci klasických teorií ruského formalismu na film a na způsoby vyprávění v současné populární kinematografii. Je také amatérskou egyptoložkou a zúčastnila se expedice do Egypta.

Autoři jsou manželé a knihy pedagogického zaměření (Dějiny filmu: Přehled světové kinematografie a Umění filmu: Úvod do studia formy a stylu) jsou jejich společným dílem.

Více o nakladatelství

Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze (NAMU) vydává podle zaměření školy knihy o divadle, filmu, hudbě a tanci. V oblasti filmových publikací je NAMU nejvýznamnějším nakladatelem odborných knih. V jeho filmové řadě vyšly klíčové tituly jako Úvod do dokumentárního filmu Billa Nicholse, Dějiny filmových teorií 1945-̶1990 Francesca Casettiho, Obraz Jacquese Aumonta, Dějiny filmu Davida Bordwella a Kristin Thompsonové a nyní od týchž autorů vychází kniha Umění filmu.