20111119_kniha2

V nakladatelství Argo právě vychází nejlepší román Jacka Kerouaca Doctor Sax, poprvé v českém překladu.

Román byl publikován poprvé roku 1959, přičemž autor jej sepsal sedm let předtím v době, kdy žil s W. S. Burroughsem v Mexico City. Román je založen na jeho vzpomínkách na rodný Lowel a jako ostatní Kerouacova díla nese autobiografické prvky a Jack v něm vystupuje pod svým obvyklým pseudonymem Jackie Duluoz.

Kerouacova oblíbená a obvyklá kronikářská poloha je zde opuštěna a Jack výjimečně vytváří tajemnou, fabulovanou prózu, ve které se vzpomínky prolínají se sny.

Doctor Sax jako truchlivá gotická pohádka je ze všech Kerouacových děl tím nejexpresioničtějším. Směsice vzpomínek a nočních můr senzitivního chlapce, který si představuje tajemného alchymistu Doktora Saxe, se jako dílo vymyká ze všech Kerouacových děl. Přičemž zmínku o Doktoru Saxovi a jeho připravovaném nápoji pro obrovského hada podsvětí najdete již v jeho proslulém románu Na cestě.

Had je držen v opuštěném hradě a opatruje ho hrabě Condu, upírský příbuzný známějších transylvánských hrabat. Had jako mýtické zvíře figuruje v hinduistických, aztéckých a raných gnostických legendách jako apokalyptická síla vystupující ze země, aby pohltila vše živé - jako indiánská verze Posledního soudu. Tradice gnostiků Kerouaca přitahovaly, neboť naprosto zavrhovaly svět, jenž je podle nich jen vězením, a tudíž jeho zákony a podmínky nejsou spravedlivé.

Nosnou kostrou románu Doktor Sax je je rozvodnění řeky Merrimack v Lowellu, což byla skutečná povodeň, která zaplavila tiskárny Jackova otce Lea Kerouaca a odstartovala jeho postupný úpadek.

Hrůzy hraběte Condu a Doktora Saxe jsou nesouvisle stavěny do kontrastu s věcmi z běžného života, jako např. hrbolaté asfaltové zápraží činžáku, v němž Duluoz bydlí a o nichž vypovídají i vzpomínky z Kerouacova vlastního dětství: baseballové zápasy, hokejová utkání s přáteli, biliárové herny, vnitřní úvahy dítěte ponořeného do komiksů a rádia...

 

Přeložila Lucie Simerová, 298 Kč