20060725-sen
Ilustrační foto. (Toshihiro Oimats)

Každou noc, když spíme a sníme, naše vědomí vypíná a mluví s námi naše nevědomá část psychiky. Duše k nám promlouvá tajemnou řečí plnou symbolů a obrazů.

„Poslouchat ji znamená vstoupit na její území, kde nejsme pány. Tak jako když jsme hosty v cizí zemi, nesmíme tam příliš setrvávat na svých názorech, hodnotách a navyklých způsobech uvažování, ale spíše se snažit pochopit, jak žijí a myslí místní obyvatelé a hlavně, musíme se vzdát stálého vedení intelektu, na které jsme zvyklí, a být připraveni cítit. Musíme být připraveni nechat se unést, prožívat, představovat si ...“ (Jana Heffernanová - Tajemství dvou partnerů - sny a mýty).

 

Rozbitá soška nebo směšná "náhoda"?

Lidská psychika se dělí na vědomou část a nevědomou - vědomí obsahuje myšlenky a zážitky, o kterých víte, obsah nevědomí je vám naopak neznámý. Podle Sigmunda Freuda existují způsoby, kterými se na světlo dostává obsah nevědomí. Jsou to např. známé "freudovské přeřeknutí", když jakoby náhodou uděláte v řeči "překlep" a nechtěně vyzradíte něco z vašich myšlenek, nebo "náhodné" nehody - rozbijete dárek od nemilované osoby, zapomenete si v kanceláři podklady pro práci na víkend a pod. Další z možných metod je pozorování a výklad vlastních snů.

 

Sen jako průvodce při rozhodování

Každý člověk vnímá mnohem víc, než si je vědom. Informace získáváte např. i díky vaší intuici, ukládají se u vás bez toho, aniž byste o nich věděli. Nevědomí má v sobě o mnoho větší obsah než vaše vědomí. Pokud se vám podaří získat z nevědomí informace a přemístit je tak do vědomí, lépe poznáte sami sebe, ukáže se vám zrcadlo vlastního prožívání a situace, v níž se nacházíte. Sen vám tak může pomoci rozhodnout se v obtížných situacích, upozorní vás na kvalitu vašich vztahů, připomene vám, co vám chybí, co zanedbáváte. Může vás varovat před jistým nebezpečím, nesprávným krokem nebo lidmi, kteří vás ohrožují a zneužívají. V neposlední řadě vás dokáže povzbudit nebo ukázat správný směr. Některým lidem přináší náměty pro tvořivou práci.

 

Zkušenost celého lidstva v každém člověku

C. G. Jung rozšiřuje poznatky o nevědomí tím, že přináší fascinující objev kolektivního nevědomí. Nevědomí rozdělil na individuální (kde jsou naše osobní zkušenosti a zážitky) a kolektivní. Kolektivní nevědomí je zkušeností celého lidstva, stovek generací, které žily před námi. Proto se stává, že stejný symbol se objeví ve snu člověka, který žil po celý život v USA, a člověka pocházejícího z přírodního afrického kmene (který se nevěnoval studiu a neměl možnost dočíst se o symbolu v nějaké literatuře). Zkušenost lidstva se tak neztrácí, ale objevuje se v každém z nás.


Vnitřní obrazy – archetypy

Pokud se chcete věnovat snům, potřebujete si objasnit pojem "archetyp". Archetypy jsou vrozené formy lidského vnímání a prožívání. Podklad mají v instinktech, ne v osobních zkušenostech. Jsou skutečností, která nám pomáhá přežít. C. G. Jung např. popisuje archetyp Anima a Animus (ženský a mužský princip), Velká matka, Božské dítě, Moudrý stařec a jiné. Archetypy spolu vytvářejí kolektivní nevědomí. Obrazy archetypů jsou ovlivněny osobními zkušenostmi a kulturou, v níž žijeme a objevují se ve snech. Podle nich zjistíte, který z archetypů je momentálně pro vás důležitý.

 

Co když si sny nepamatuji?

Pokud se vědomě rozhodnete zkoumat obsah vašich snů, nevědomá část psychiky se může pouze "potěšit", že ji berete více "na vědomí". Najednou zjistíte, že se vám toho zdá víc a sen si lépe zapamatujete. Jako pomůcku si můžete nechat u postele tužku a malý zápisník. Pokud je to možné, hned po probuzení si sen zapište, případně si poznamenejte alespoň hlavní body, které později doplníte. Můžete si symboly ze snu i nakreslit, nebo vyprávět sen jiné osobě. Už při samotném vyprávění si snadněji vzpomenete na další detaily, nebo se vám začne objasňovat jeho význam. Ve snu není nic "náhodou", proto je důležitá každá maličkost, na kterou si vzpomenete. Je důležité říct sen té osobě, které důvěřujete, protože sen je nositelem velmi osobních informací.


Vypnout ego

Nemyslete si, že nevědomí se bude zatěžovat, aby vám přineslo informace, které jste si vědomi! Pokud se domníváte, že se tak stalo, pravděpodobně zapracovalo vaše ego, které nemá zájem nastavovat vám zrcadlo a snaží se vám něco namluvit. Také je důležité si uvědomit, že sen má několik vrstev, které nedokážeme najednou pochopit, a jejich význam se nám může odhalovat postupně. Úplný význam snu nikdy nepochopíme, což vás ale nemusí odradit. Vždy se totiž můžete ke snu vrátit a pochopit něco dalšího, přičemž sen neztrácí své tajemství…


Dobrodružství objevování

Není důležité vykládat a zapisovat si úplně všechny sny až do té míry, že se to pro vás stane povinností. Porozumění snům je tvůrčí práce, kterou nelze dělat násilím a která má účinek tehdy, když ji děláte s radostí a zájmem. Důležité jsou sny, které mají silný emocionální náboj, dokáží vám ovlivnit náladu následujícího dne. Také sny, které vás něčím okouzlí nebo naopak jsou pro vás děsivé. Osobitý význam mají sny, které se opakují.


Zdálo se mi to, protože jsem se před spaním díval na film

Jistě, to co v současnosti prožíváte, ovlivňuje obsah vašich snů. Proto může být při výkladu snu užitečné vzpomenout si, co jste dělali včera. Ale, jak jsem uvedla výše, sen vám nebude říkat o věcech, které nejsou důležité. Proč se mi zdálo právě o osobě z večerního filmu? Proč měla jiné šaty? Koho mi připomínala?


Jakou funkci plní snáře

Pokud se chcete sny vážněji zabývat, vyhýbejte se levným radám a snářům se zaručenými informacemi o tom kterém symbolu. Různé symboly mohou mít u různých lidí jiný význam. Jen ten, komu se sen zdá, může dospět, i když někdy za pomoci druhých, ke správnému významu. Pozná to intuitivně, nejčastěji po delším uvažování a kladení otázek se mu najednou "rozjasní". Na druhé straně, mnohé symboly jsou univerzální, jako např. cesta dopravním prostředkem, obrazy některých zvířat a pod. I zde je však důležité dbát na osobní rozdíly a asociace s jednotlivými věcmi nebo postavami.

 

Čtěte také:

Výzkum: Sny se stávají skutečností - lidská mysl formuje hmotu

O snech