Podle poznatků východní vědy, která přinesla světu nauku o vnitřních energetických drahách v lidském těle a z ní odvozenou akupunkturu a další metody čínského lékařství, existují ve světě kolem nás proudy rozličných energií.

I západní věda již postupně východní nauky doběhla a potvrdila existenci akupunkturních drah, energetického pole těla člověka a jiných organických i anorganických látek.

Archeologové a vědci nacházejí a zkoumají řadu pozoruhodných historických staveb, jejichž účel není snadné určit. Nadšence pro záhady a mystické stavby jistě zaujme tvrzení, že řada podivných megalitických vodních staveb má, podle některých vědců, sloužit k akumulaci a udržování energie.

 

Jeruzalémský rybník

Rybník Bethesda v Jeruzalémě. (wikimeida/deror avi)
Rybník Bethesda v Jeruzalémě. (wikimeida/deror avi)

Jednou ze staveb, které ukazují ozdravné účinky vodních toků v souvislosti s jejich nadpřirozenou energetickou hodnotou, je záhadný jeruzalémský rybník.

Rybník Bethesda v Jeruzalémě byl zčásti vytesán a částečně vystavěn ve vyschlém korytu potoka, které se naplňovalo vodou pouze za období dešťů. Byl sedm metrů hluboký s půdorysem o rozloze 60 x 80 metrů. Rybník rozdělovala 6,5 metru široká kamenná hráz na dvě nestejně velké části, menší severní a o něco větší jižní rybník. V okolí rybníka stojí na všech jeho stranách čtyři sloupové haly a pátá obytná hala byla zbudována přímo na dělící hrázi uvnitř rybníka.

Kdo stavbu rybníka realizoval a kdy byly postavena, zatím vědci nevědí. Podle informace zachycené na měděném plechu nalezeném v jeskyni v Kumránu se však dozvídáme, že se jednalo o slavnou svatyni, v níž docházelo k zázračným uzdravením.

Podle vědců je rovněž pozoruhodná okolnost, že Janovo evangelium prozrazuje autorovu výbornou znalost místních poměrů, kterou archeologie beze zbytku potvrdila. Jan ve zmíněném textu uvádí, že v pěti halách leželi nemocní a očekávali hnutí vody. Po naplnění rybníka údajně čekali nemocní před koupelí „jistý čas až anděl upraví vodu“.

Sloupové haly nalezené v okolí rybníka byly pravděpodobně vystavěny pro čekající poutníky. Podle zastánců verze ozdravné svatyně nasvědčují příbytky pro poutníky, že voda skutečně ozdravný účinek měla, v opačném případě by poutníci k rybníku nedocházeli.

 

Zdroj: miroslavprovod.com

Čtěte také:

Záhadné vodní stavby II - Osireion

Záhadné vodní stavby III. – pahorek v indickém městě Mohendžo-daro

Záhadné vodní stavby IV – potok Quebrada de Lavapatas