Stovky tisíc dětí v Číně trpí zdravotním postižením kvůli otravě olovem.(Desmond Kavanagh/flickr.com)
Stovky tisíc dětí v Číně trpí zdravotním postižením kvůli otravě olovem.(Desmond Kavanagh/flickr.com)

ČÍNA: U zhruba 600 obyvatel v kraji Shaoxing (provincie Zhejiang) byla v květnu zjištěna otrava olovem. 103 z nich byly děti. Může to však být pouze špička ledovce. Zřejmě stovky tisíc čínských dětí jsou kvůli otravě olovem invalidní.

Otrava olovem může vést k poškození celé řady orgánů: ledvin a jater, nervového systému, červených krvinek, cév a svalstva.
Může se objevit šedý lem dásní („olovnatý lem"), anémie, zácpa, nechuť k jídlu, bolestivé koliky, bolesti končetin a hlavy. Organické sloučeniny olova (např. tetraethylolovo, dříve přidávané do benzínu) vyvolávají zejména nervové poruchy (nespavost, neklid, poruchy hybnosti a koordinace pohybů, halucinace, mánie, křeče). Podezření musí být potvrzeno laboratorními testy. Léčí se podáním tzv. chelátů.

7. června deník Financial News uvedl, že na konci května několik tisíc dělníků z továrny na výrobu cínové fólie v kraji Shaoxing uspořádalo demonstraci s požadavkem na odškodnění za otravu olovem při práci bez ochranných pomůcek. Čínské úřady nabídly pacientům s těžkou otravou 2 000 juanů (cca 5 400 Kč), a se slabou otravou 900 juanů (2 070 Kč), otráveným dětem pak 1 500 juanů (4 050 Kč). Postižení ale nabídku nepřijali s tím, že za zničené zdraví jde o směšné sumy. Oznámili také, že si budou stěžovat u vyššího orgánu ve městě Hangzhou.

Druhý den brzy ráno navštívili nejaktivnější z postižených osob zástupci úřadů s penězi v obálkách. Současně se je tito zástupci snažili přesvědčit, aby případ dále nerozmazávali a nejeli nikam podávat stížnost. Většina postižených tento úplatek nepřijala. Na autobusovém nádraží, odkud měli odjet podat stížnost, na ně již čekala policie.

V důsledku toho se z tisíce lidí na zastupitelstvo města Hangzhou dostalo asi 400. Avšak ani po návštěvě vyššího úřadu, která proběhla zcela poklidně, nebyla kompenzace navýšena. Úřady pouze přislíbily další bezplatnou léčbu.

V posledních deseti letech vznikly chemické závody v mnoha vesnicích v Číně. Většina z nich prakticky vůbec nečistí své odpady a neposkytují pracovníkům bezpečné pracovní podmínky.

V období od ledna 2009 do května 2011 mezinárodní organizace pro lidská práva Human Rights Watch (HRW) provádí šetření v obcích Henan, Yunnan, Šen-si a Chu-pej. Výsledky byly zveřejněny 15. června.

Bylo zjištěno, že děti žijící v těchto oblastech přicházejí tak často do styku s toxickými výpary olova, že u nich může velmi snadno dojít k otravě. Jen v kraji Fengxiang v provincii Shaanxi je otráveno olovem 615 dětí, citoval zprávu HRW německý rozhlas Deutsche Welle.

Joseph Amon, ředitel oddělení zdraví a práv člověka organizace Human Rights Watch, prohlásil, že v Číně má zvýšenou hladinu olova v krvi každé ze tří dětí.

Rádio Hlas Ameriky uvádí, že v současné době má Čína několik set tisíc dětí, které jsou v důsledku otravy olovem invalidní.

Zpráva HRW rovněž zmiňuje, že úředníci čínské komunistické strany nevěnují pozornost tomuto problému, a naopak se snaží zabránit lidem projít lékařskou prohlídkou, falšují a zatajují výsledky lékařských posudků a také vyhrožují a obtěžují ty, kteří se snaží na tento problém poukazovat.

Odborníci HRW poukazují na fakt, že otrava olovem postihuje především nervový systém, mozek a ledviny. Organizmus dětí absorbuje olova více, než dospělý. Těžká otrava olovem způsobuje demenci a pomalý vývoj dítěte, ztrátu sluchu a zraku.

Korespondent Velké Epochy se dotazoval několika čínských ochránců životního prostředí. Ze strachu o své bezpečí si však přáli zůstat v anonymitě.

Jeden z nich říká, že v provincii Zhejiang je v současné době 3 až 4 tisíce dětí otrávených olovem. Jen v letošním roce došlo v různých částech provincie ke třem případům hromadných otrav.

Další ekolog uvedl, že tento problém vznikl již před časem a je spojen především s korupcí úředníků.

„Místní strážci zákona úzce spolupracují s podniky, které jsou zdrojem kontaminace, a rozdělují si zisky. Obyčejní lidé jsou bez ochrany," prohlásil.

„Znečištění má přímý vztah se způsobem řízení země. V současné době je pro místní úředníky jedinou možností, jak postoupit na kariérním žebříčku, ukázat ústřední vládě trvalý a rychlý růst HDP. Tento růst ve velké míře závisí na ziscích podniků a výši zaplacených daní. Proto je pro vládní úředníky nejdůležitější, aby tyto subjekty vyráběly, a proto je ze všech sil chrání. O ekologii, která je ekonomicky nevýdělečná, se nikdo nestará. V důsledku toho trpí, jako vždy, obyčejní lidé," říká ekolog.

Ochránci životního prostředí také zmiňují, že se v Číně od roku 1995 až dosud oblast práce pro ochranu životního prostředí rozšířila do 80 měst a regionů. Ironií tohoto jevu je, že i když se tato oblast neustále rozšiřuje, ekologická situace v zemi se stále zhoršuje. Z jejich pohledu je to pouze kvůli formální činnosti státních ekologů, kteří vytvářejí nepravdivé zprávy, nutné jen pro formální kontrolu.

Ekologové také uvedli, že byli opakovaně vystavování domácímu vězení a nátlaku kvůli tomu, že zveřejnili neoficiální informace o stavu životního prostředí v zemi.

„Často jsem byl varován, pokud zjistíš problém, řekni to nejdříve šéfovi, ne aby tě napadlo sdělit něco zahraničním médiím," uvedl jeden z nich.