Greenpeace zjišťuje, jak textilní průmysl znečišťuje čínské řeky

Čínská textilní továrna otrávila řeku Kuang-tung - říká Greenpeace. (NTD Television)
Čínská textilní továrna otrávila řeku Kuang-tung - říká Greenpeace. (NTD Television)

Toxický odpad z čínských textilních továren si našel svou cestu do čínských řek a jezer. Mnohé z nich jsou nyní vážně znečištěny chemikáliemi používanými pro bělení, barvení, potisk či praní.

Sin-tchang v kuangtungské provincii má přezdívku „Město džínsů". V roce 2008 se tu vyrobilo na 260 milionů párů džínsů, což je 60 procent celonárodní produkce a asi 40 procent všech džínsů prodaných v tom roce ve Spojených státech.

Řeka Tung, která městem protéká, je celá černá a pokrývá ji pěna.

Právě jsme mluvili s několika studenty. Nepamatují si, že by řeka někdy byla čistá. Přitom lidé ve středním věku si ještě pamatují, jak se v té řece koupali nebo v ní chytali ryby. To je dnes samozřejmě vyloučeno. A jejich děti si o něčem takovém mohou nechat jen zdát," říká Jen Čao z hnutí Greenpeace.

300 kilometrů západně od Sin-tchangu leží město Ku-žao. Ročně se zde vyrobí na 200 milionů podprsenek. Zdejší řeka Siao-si je také znečištěna.

Těžké kovy byly nalezeny v sedmnácti z jednadvaceti vzorků odebraných z řek Siao-si a Tung. Množství kadmia překročilo povolené limity 128krát. Silně zásaditá voda měla pH téměř 12.

Ve skutečnosti Sin-tchang a Ku-žao nejsou zase tak výjimečnými případy. V celé zemi je podle Čínské asociace textilních továren na 133 podobných seskupení textilního průmyslu. Obáváme se tedy, že tohle všechno je jen příslovečná špička ledovce," Jen Čao.

Podle Národní rady pro textil a oděvy vzrostla čínská produkce jen v roce 2009 o 10 procent. Největšími trhy pro čínský textilní průmysl jsou především Japonsko, Evropa a Spojené státy.

Video poskytla nezávislá televizní stanice NTD Television