20101220-durkovsky-pko
Bratislavskí aktivisti svojimi nápismi vyjadrili negatívny postoj k odchádzajúcemu primátorovi. (Jana Karaffová/VE)

Andrej Ďurkovský v utorok, 21.12, odovzdá svoje kompetencie do rúk novozvolenému primátorovi Milanovi Ftáčnikovi. Niekoľko občianskych združení na čele s iniciatívou Utópia sa preto v pondelok na obed zhromaždilo pred Primaciálnym palácom. Transparentmi aj figúrkou v klietke s hlavou Ďurkovského vyjadrili svoj postoj k odchádzajúcemu primátorovi aj k vývinu udalosti okolo PKO.

Chátrajúcu budovu treba opraviť, nie zbúrať

Aktivisti vyzývali Bratislavčanov ku podpisu dvoch petícií za zachovanie Parku kultúry a oddychu. „Sme za to, aby sa PKO zachovalo v takej podobe, v akej je dnes," povedala pre Veľkú Epochu jedna zo zúčastnených protestnej akcie Ľubica Trubíniová.

Členka občianskej iniciatívy Bratislava otvorene si však uvedomuje, že budova sa nenachádza v architektonicky najvhodnejšom stave. „Keďže ide o stavbu, ktorá už má pol storočia, niektorým požiadavkám už nezodpovedá. Je nám jasné, že by sa musela zveľadiť a prispôsobiť potrebám doby na prevádzku takýchto zariadení," dodáva Trubíniová. Problém však nevidí len v samotnej budove, ktorá slúžila desiatky rokov na organizovanie kultúrnych a športových podujatí. Výstavba River Parku v tesnej blízkosti má za následok zdevastované celkové okolie areálu.

Nezákonný postup

Transparentmi s nápismi „Ďurkovský do basy“ či „Ďurkovský, nás nepredáš“ vyjadrovali zúčastnení negatívny postoj k odpredaniu PKO súkromným vlastníkom. Aktivisti považujú spôsob, akým bola budova odovzdaná do rúk developerov, za nezákonný.

Podľa zákona o obecnom zriadení každé nakladanie s majetkom mesta by malo byť najprv odsúhlasené mestským zastupiteľstvom. Primaciálnym námestím sa šírili dohady o ďalších krokoch občianskych združení. Plánujú vypracovať právnu analýzu, ktorú by v prípade potreby ďalej posunuli na riešenie súdnou cestou.

Mnohí vidia zostávajúci čas, ktorí majú, teda nadchádzajúce dva mesiace, optimisticky. Odchádzajúci primátor Andrej Ďurkovský sa už pred časom odmietol k celej veci vyjadriť. Hovorca investorskej spoločnosti Peter Vrábel v stredu, 15.12., pre SITU skonštatoval, že v súvislosti s PKO platí naďalej status quo.vidia zostávajúci čas, ktorí majú, teda nadchádzajúce dva mesiace, optimisticky.

Názor verejnosti

„Tri roky sa snažíme o to, aby tí, ktorých sme si zvolili, zastupovali nás, obyvateľov, čo najlepšie. Myslíme si, že rozhodovať o takýchto dôležitých veciach by mali až po tom, čo by seriózne poznali názor verejnosti," dodala Trubíniová. Priznáva však, že názor Bratislavčanov na osud PKO sa rôzni. Značná časť mesta je k udalostiam ľahostajná. Mnohým obyvateľom by dokonca zbúranie budovy a vybudovanie komplexu, podobného River Parku, vyhovovalo.