SVĚTOVÁ PREMIÉRA: přebal CD „Immeasurable Light
SVĚTOVÁ PREMIÉRA: přebal CD „Immeasurable Light"

Album Immeasurable Light, vydané 15. září vydavatelstvím Traditional Crossroads, je první nahrávkou starověkých asijských melodií „transnotovaných" z unikátních hudebních rukopisů.

Nahrávka vznikla spoluprací velmi rozmanitého týmu: Wu Man, proslulá čínská virtuoska hrající na pipu - čtyřstrunný asijský nástroj připomínající loutnu, pro který byly melodie napsány; průkopnický Kronos Quartet, vítěz Grammy za Nejlepší komorní hudební vystoupení roku 2004, a Dr. Rembrandt F.

Wolpert, profesor etnomuzikologie v Centru pro studium rané hudby z Asie a Středního východu z Fulbright College na Universitě v Arkansasu.

Prastaré rukopisy a nové formy jejich vyjádření

Starověké rukopisy, psané kaligraficky v japonštině a čínštině, ukazují pouze tabulaturu, tedy pozici prstů na nástroji, ale neobsahují reálnou stupnici.

Profesor Wolpert (který převzal čínské jméno „Wu Ren Fan", jež znamená „volně plující plachetnice") o sobě mluví jako o hudebním archeologovi.

Spojením slov „translate" a „notate" vytvořil termín „transnotace", kterým popisuje jedinečný proces překladu těchto starobylých rukopisů do západního notového zápisu. Použil k tomu počítačový program a hudební gramatický systém, který sám vytvořil.

 

Starověký rukopis v čínské a japonské kaligrafii zachycuje tabulaturu - hudební zápis u skladby č. 10, Auspicious-Clouds Music. (S laskavým svolením profesora Rembrandta F. Wolperta)
STARODÁVNÁ KALIGRAFIE: Starověký rukopis v čínské a japonské kaligrafii zachycuje tabulaturu - hudební zápis u skladby č. 10, „Auspicious-Clouds Music". (S laskavým svolením profesora Rembrandta F. Wolperta)

Rukopisy, jejichž stáří je datováno do období mezi 8. a 12. stoletím, byly nalezeny v japonských císařských knihovnách a chrámech. Ty jsou pověstné nejen nálezy zachovalých historických památek, ale také tím, že zde jsou uchovávány zbytky kultury čínské dynastie Tang.

Pipová virtuoska Wu Man pak finální skladbu zahrála a posluchači tak měli možnost slyšet prastaré melodie v takřka původním kabátě. Vystoupení dále doplňovalo uskupení Kronos Quartet, s nímž Wu již delší dobu spolupracuje.

„To, s čím Wu přišla, mě naprosto překvapilo," sdělil Velké Epoše Wolpert. „Určitě souhlasím s tím, že toto CD je průkopnickým dílem. Jednak proto, že představuje pipu z dynastie Tang (v čínsko-japonském provedení) modernímu světu, coby jedinečnou a cennou část čínského kulturního dědictví, a také kvůli roli samotné Wu Man, která toto dědictví oživila způsobem, jenž může opravdu překvapit, potěšit atd. a zároveň dokázala zaujmout pozornost moderních posluchačů a přiměla je přemýšlet o tom, co vlastně prožívají. Skutečně chce, aby posluchači „objevovali" ve starém něco nového."

 

Ukázka transnotovaného hudebního zápisu hudby ze starověkého rukopisu pro skladbu číslo 13 Spring Flowing Over Stones. (S laskavým svolením profesora Rembrandta F. Wolperta)
'TRANSNOTACE': Ukázka transnotovaného hudebního zápisu hudby ze starověkého rukopisu pro skladbu číslo 13 „Spring Flowing Over Stones". (S laskavým svolením profesora Rembrandta F. Wolperta)

Wu i Wolpert si stojí za tím, že duchem jejich přístupu ke starodávné hudbě a k jejímu odkazu je tento citát z Aténské a benátské charty Mezinárodní rady pro historické památky:

„Nahrazené chybějící části je nutno zakomponovat do celku harmonicky, zároveň však musejí být rozeznatelné od originálu tak, aby nefalšovaly uměleckou či historickou výpovědní hodnotu."

Osm ze čtrnácti skladeb si zachovalo svůj starobylý základ v neporušené formě, zatímco pět dalších skladeb zkomponovala přímo Wu. První skladba vychází z hudby čínského venkovského loutkového divadla. V dnešní Číně se tato tradice s postupující modernizací vytrácí.

Názvy většiny skladeb nám připomenou malebné básně dynastie Tang, popisující přírodní scenérie a jemné pocity. Mají v sobě také náznak buddhistického klidu a bezstarostnosti.

„Práce na dokončení nahrávky mi zabrala přes 10 let. Jsem na to docela pyšná," říká Wu. O Dr. Wolpertovi a spolupráci s ním mluvila v superlativech.
„Ke každému kusu sestavil písemné vysvětlení, které publiku pomůže lépe hudbu pochopit a více ji ocenit. Jeho poznámky jsou velice hodnotné."

Wolpertovy písemné poznámky jsou uvedeny v malé brožurce, která je součástí balení každého CD. „V Číně už dnes tak vysoce kvalitní práci nenajdete," dodává Wu.

O pipě

V dynastické čínské kultuře, které je podle tradice inspirovaná a seslaná lidem bohy, je pipa považována za nebeský nástroj, který propojuje člověka s nebem a zemí, a přenáší jej do vyšších sfér.

Podle Fengsu Tonga z východní dynastie Han (25-220 n.l.), „pipa měří na délku tři stopy a pět palců, reprezentujíc podstatu nebe, země a člověka, a pěti elementů (ohně, země, kovu, vody a dřeva). Čtveřice strun reprezentuje čtyři roční období ".

Immeasurable Light spojuje východ a západ, starověk a současnost, a nabízí dávku autentické čínské kultury, kterou už dnes v Číně nenajdete. Vše zmíněné je prezentováno prostřednictvím čarovného nástroje, který byl údajně navržen tak, aby přenesl publikum do vyšších sfér. Kdo by odolal, že?

Posuďte sami.

Lze zakoupit na Amazon.com

Article in English