Chen Gang byl v roce 2000 zatčen za to, že praktikuje Falun Gong. Poslali ho do pracovního tábora Tuanhe na okraji Pekingu, kde zažil nelidské mučení. (The Epoch Times)
Chen Gang byl v roce 2000 zatčen za to, že praktikuje Falun Gong. Poslali ho do pracovního tábora Tuanhe na okraji Pekingu, kde zažil nelidské mučení. (The Epoch Times)

Nedávno jsme informovali o kampani, kterou chystá Komunistická strana Číny (KS Číny). Ta má v příštích třech letech násilně přeprogramovat myšlení milionů praktikujících Falun Gongu v pevninské Číně.

Chen Gang (čti Čchen Kang) ví, co takové vymývání mozků obnáší. Sám tímto peklem prošel.

Pan Chen, kterému je 38 let, nyní žije ve Spojených státech a dříve pracoval jako manažer logistiky v pivovaru Carlsberg v Pekingu. Pochází z rodiny hudebníků. Jeho otec byl dirigentem v Ústředním filharmonickém orchestru v Pekingu a jeho matka v tom samém hudebním tělese hrála na flétnu. Sám Chen hraje na fagot. A také je praktikujícím Falun Gongu.

Právě kvůli praktikování Falun Gongu byl v roce 2000 zatčen a poslán do pracovního tábora Tuanhe na okraji Pekingu. Ve vězení strávil 18 měsíců a prošel si mučením až do bodu, kdy zlomili jeho ducha a on souhlasil s „přeměnou", jak čínská vláda tento proces nazývá.

Říká, že jej policisté „mučili, dokud nezničili každičký kousíček mé důstojnosti, mé nevinnosti a mé víry. Přinutili mě, abych se stal někým, kým opovrhuji, poskvrnili můj charakter a duši a pošlapali moje naděje na důstojnost a moudrost. Násilím mě dostali do stavu lítosti, zahanbení a zklamání ze sebe samého".

Podle dokumentů, které nedávno prosákly na veřejnost, se KS Číny chystá to samé provést 75 procentům všech praktikujících Falun Gongu v Číně. Uvedlo to Informační centrum Falun Dafa.

 

Kampaně na převýchovu

Dalo by se říci, že duch komunistické strany, který Čínu dobyl, byl vytvořen masovým vymýváním mozků. Ve 40. letech, za války proti Japonsku, byly tyto metody na změnu myšlení (také nazývané převýchova, transformace, násilná konverze, myšlenková reforma nebo ideologické přeprogramování) použity KS Číny na jejich vlastních lidech - komunistických kádrech.

Poté, co se strana chopila moci, aplikovala ty samé metody na různé skupiny obyvatel, především intelektuály, kapitalistické živly a neústupné „buržoazní elementy" různého ražení. S novou kampaní byla myšlenkovou reformou zasažena vždy nová skupina.

V červenci 1999 nařídil tehdejší všemocný vůdce Jiang Zemin (Ťiang Ce-min) vyhlazení Falun Gongu a pozornost strany se obrátila na „přeměnu" myšlení stoupenců Falun Gongu.

Falun Gong, také známý jako Falun Dafa, je tradiční čínská duchovní disciplína sestávající z pěti meditativních cvičení a morálních učení založených na principech pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Podle čínských úřadů se Falun Gongu na jaře 1999 věnovalo mezi 70 - 100 miliony lidí.

Brzy po propuknutí perzekuce se začaly organizovat studijní schůze a členové strany byli donuceni zříci se Falun Gongu a slíbit věrnost straně. Tyto schůze měly podobný formát jako revoluční školy, které vznikaly v padesátých letech po celé Číně a měly vštípit nové myšlení intelektuálům.

Převýchova praktikujících Falun Gongu však probíhá ve vězeních, pracovních táborech a zařízeních speciálně k tomu zřízených a namísto politických studií nebo debat tak, jako dříve, obsahuje často fyzický nátlak.

 


Psychologie ničení identity

Jingduan Yang je ředitel Ústavu Tao pro léčení mysli a těla ve Philadelphii a s praktikujícími Falun Gongu, kteří se stali oběťmi státní kampaně na převýchovu, prováděl studijní rozhovory.

„Jsou tři hlavní složky v procesu vymývání mozku," vysvětluje Dr. Yang. „První, úplné zničení fyzické, finanční a společenské existence osoby. Druhá, opakované vystavení (subjektu) informacím nebo myšlenkám, které musí osoba přijmout, aby přežila. Třetí, násilí nebo mučení v případě, že lidé informaci odmítnou."

„Při procházení fyzickým mučením a opakovanému vystavování té samé informace se objeví instinkt přežít a vězni začnou myšlenky a informace, které jsou jim předkládány, přijímat. Někdy tomu dokonce začnou hluboce věřit," objasňuje Yang.

„V minulých dobách se myšlenky a informace týkaly marxismu-leninismu, Mao Ce-tungových myšlenek a správného porozumění „rozporuplností mezi lidmi". Dnes je účelem vymývání mozků praktikujícím Falun Gongu to, aby je režim přesvědčil, že jejich víra je špatná, škodlivá a sobecká"

K přeměně myšlení se používají staré metody doplněné o lekce, které se strana naučila ze zkušeností a výzkumů. Od roku 1999 uděluje komunistická strana velké množství grantů psychologům a odborníkům na sociální vědu, kteří zkoumají, jak učinit proces transformace ještě účinnější, tvrdí Dr. Sun Yanjun, který byl až do roku 2009 profesorem psychologie na Capital Normal University v Pekingu.

Tlak na lidi, aby se poddali, není vyvíjen jen na ně samotné, ale i na společnost kolem. Přátelé, rodina, pracovní kolektivy, ti všichni mohou utrpět finanční ztráty a další negativní důsledky, pokud se praktikující odmítne zřeknout své víry.

V minulosti byli všichni, kdo byli označeni jako třídní nepřátelé, prakticky „odepsáni", říká Yang.

Dnes jsou praktikující Falun Gongu, kteří se své víry zřeknou, tohoto násilí ušetřeni, ale na znamení, že je přeměna skutečná, musí spolupracovat se svými bývalými trýzniteli.

„Jestli jste ochotni projít transformací, použijí vás, abyste dále přeměnili ostatní," popisuje Yang.

 

Mučení a přeměna

Ty, kdo s přeměnou nesouhlasí, čeká brutální odpověď. Informační centrum Falun Dafa nedávno informovalo o několika případech náhlých úmrtí praktikujících, kteří zemřeli krátce poté, co byli uneseni a posláni na vymývání mozků. Je možné, že jde o signál, že se nová kampaň proti Falun Gongu zintenzivňuje.

Chen Gangovi upírali spánek, obvykle mohl spát jen mezi 2 a 4 hodinami. Když začal usínat, dozorci ho kopali nebo bili. Jednou jej tak udržovali vzhůru patnáct dnů nepřetržitě.

Několikrát jej mučili za použití obušků s vysokým napětím. Pendreky mu popálily kůži, celé jeho tělo se svíjelo v křeči a elektřina zasáhla jeho nervový systém. Chen popisuje mučení elektrickými obušky jako pocit, kdyby hořel v ohni nebo jej naráz uštklo několik jedovatých hadů.

Za nejnebezpečnější formu mučení, kterou si on sám prošel, považuje bývalý vězeň „přitláčení roštu postele".

Dozorci naverbovali deset vězňů, aby ho ztloukli, až byla jeho tvář k nerozeznání. Pak mu pevně svázali nohy a nato za zády ruce. Krk mu pevně přivázali k nohám, až se málem udusil. Pak ho strčili pod rošt postele a vězni si naň vylezli.

Chen vypráví, že si myslel, že se mu zlomí kosti. Po tomto mučení nemohl dva týdny chodit. Přibližně ve stejné době byl takto mučen i praktikující jménem Lu Changjun, který kvůli tomu ochrnul.

„Nikdy na ta muka nezapomenu," napsal Chen. „Tělo jsem měl pokryto ranami, moje záda byla poraněna a já jsem ležel v posteli jak mrtvá ryba, neschopný pohybu. Jediné, co jsem slyšel, byl bolestný křik ostatních praktikujících, které mučili. Po tváři se mi řinuly slzy. Pomyslel jsem si, že ani v pekle to nemůže být horší."

Nakonec povolil a napsat prohlášení o přeměně, zatímco to policisté natáčeli. Potom jej přinutili, aby prohlášení přečetl nahlas.

„Dodnes lituji toho, že jsem to udělal," řekl pan Chen v nedávném rozhovoru. „Jen jsem si chtěl ponechat to malé místečko v srdci, které by bylo moje, které by bylo moje já... Chtěl jsem si to udržet v srdci jako čistý kousek země, ale oni, aby dostali svoje příplatky, použijí jakoukoliv metodu, aby tento čistý kousek země z vašeho srdce vzali."

„Říkají tomu převýchova, ale my tomu říkáme vymývání mozků," uzavírá Chen.